Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Llawysgrifau

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Llawysgrifau

 

  Troednodiadau Llyfryddiaeth
Mewn Print

(crybwyll am y tro cyntaf)

Llundain, y Llyfrgell Brydeinig, Royal MS 13 A XI, fol. 5 r .

(crybwyll yn ddiweddarach)

Royal MS 13 A XI, fols. 28v -29r .

Y Llyfrgell Brydeinig, Llundain, Royal MS 13 A XI, fol.

5r

Ar-Lein Llundain, y Llyfrgell Brydeinig, Royal MS 13 A XI, f. 5 r . <http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=royal_ms_13_a_xi_f005r> [cyrchwyd 4 Ebrill 2017].

Y Llyfrgell Brydeinig, Llundain, Royal MS 13 A XI, f. 5r

<http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=royal_ms_13_a_xi_f005r> [cyrchwyd 4 Ebrill 2017] 

Rhestr wirio
  • Tref/Dinas lle lleolir y Sefydliad a ddilynir gan goma
  • Enw'r Llyfrgell/Archif/Sefydliad a ddilynir gan goma
  • Enw'r Casgliad a ddilynir gan Rhif y Llawysgrif/Casgliad (yn ôl system ddosbarthu'r ystorfa) a ddilynir gan atalnod llawn
  • Defnyddiwch 'fol.' yn hytrach nag 'f.' a ‘fols.’ yn hytrach nag 'ff.'
  • Defnyddiwch ‘r’ uwchysgrif am ‘recto’ a ‘v’ uwchysgrif am ‘verso’

Os cyrchwyd ar-lein:

  • Mewn cromfachau ongl, URL unigryw'r Llawysgrif
  • Mewn cromfachau sgwâr, y gair 'cyrchwyd' a ddilynir gan y Dyddiad Cyrchu (ar ffurf dd Mis bbbb) a ddilynir gan atalnod llawn 
  • Enw'r Llyfrgell/Archif/Sefydliad a ddilynir gan goma
  • Tref/Dinas lle lleolir y Sefydliad a ddilynir gan goma

 

DS: Dylai Prif Ffynonellau gael eu rhestru, yn ôl trefn yr wyddor, mewn rhan ar wahân o'r Llyfryddiaeth sef 'Prif Ffynonellau'

 

Mwy o gwestiynau?

 Os na wnaeth yr uchod ateb eich cwestiwn, cyflwynwch eich cwestiwn isod.