Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Gwefan

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Gwefannau

  Troednodyn Llyfryddiaeth
Mewn Print    
Ar-Lein

(crybwyll am y tro cyntaf)

Elizabeth Lister, Scratches in the Sky: The Battle of Britain (2005), <http://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/stories/90/a435
4490.shtml> [cyrchwyd 13 Medi 2017] (para. 3 o 7).

(crybwyll yn ddiweddarach)

Lister, para. 4 o 7.

Elizabeth Lister, Scratches in the Sky: The Battle of Britain (2005), <http://www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/stories/90/a435
4490.shtml> [cyrchwyd 13 Medi 2017] (para. 3 o 7) 
Rhestr Wirio
  • Enw(au) cyntaf yr Awdur a ddilynir gan ei Gyfenw(au) a choma.
  • Os nad yw Enw'r Awdur Personol ar gael, defnyddiwch Enw'r Awdur Corfforaethol / Perchennog y Wefan (h.y. BBC). Os nad yw Enw'r Awdur Corfforaethol / Perchennog y Wefan ar gael gadewch ef allan.
  • Mewn ffont italig, Teitl (ac, os yw'n gymwys, Isdeitl) yr Eitem a ddilynir gan goma
  • Mewn cromfachau, y Flwyddyn y Cyfrannwyd yr Eitem / y Diweddarwyd y Wefan Ddiwethaf. Rhowch goma ar ôl y cromfachau. Os nad yw ar gael, gadewch ef allan.
  • Mewn cromfachau ongl, cyfeiriad URL llawn
  • Mewn cromfachau sgwâr, y gair 'cyrchwyd' a ddilynir gan y Dyddiad Cyrchu ar ffurf dd Mis bbbb
  • Mewn cromfachau crwn, y talfyriad 'para.' a ddilynir gan Rhif y Paragraff a Ddyfynnir a ddilynir gan y gair 'o' a ddilynir gan Gyfanswm Nifer y Paragraffau yn yr Eitem a ddilynir gan atalnod llawn
 

 

Mwy o gwestiynau?

 Os na wnaeth yr uchod ateb eich cwestiwn, cyflwynwch eich cwestiwn isod.