Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Erthygl cyn argraffu / yn y wasg

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Erthygl cyn argraffu / yn y wasg

  Triednodiadau Llyfryddiaeth
Mewn Print    
Ar-Lein

(crybwyll am y tro cyntaf)

Gabriel Furmuzachi, ‘The Intolerable Acts’, 6 Mawrth 2017 [cyn argraffu] http://osf.io/preprints/socarxiv/wvmkc/ [cyrchwyd 6 Ebrill 2017], t. 5.

(crybwyll yn ddiweddarach)

Furmuzachi, t. 8.

Furmuzachi, Gabriel, ‘The Intolerable

Acts’, 6 Mawrth 2017 [cyn argraffu] http://osf.io/preprints/socarxiv/wvmkc/ [cyrchwyd 6 Ebrill 2017]

Rhestr wirio
  • Dyddiad ychwanegu'r erthygl at yr ystorfa ar ffurf dd Mis bbbb
  • Mewn cromfachau sgwâr, y geiriau 'cyn argraffu'
  • Cyfeiriad URL llawn
 

 

Mwy o gwestiynau?

 Os na wnaeth yr uchod ateb eich cwestiwn, cyflwynwch eich cwestiwn isod.