Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Erthygl mewn Cyfnodolyn

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Erthyglau mewn cyfnodolion

  Troednodiadau Llyfryddiaeth

Mewn Print

(crybwyll am y tro cyntaf)

Jerome De Groot, ‘Empathy and Enfranchisement: Popular Histories’, Rethinking History, 10.3 (2006), 391-413 (tt. 402-403).

(crybwyll yn ddiweddarach)

De Groot, t. 411.

De Groot, Jerome, ‘Empathy and Enfranchisement:

Popular Histories’, Rethinking History, 10.3 (2006), 391-413 

Ar-Lein

(gan ddefnyddio DOI):

Jerome De Groot, ‘Empathy and Enfranchisement: Popular Histories’, Rethinking History, 10.3 (2006), 391-413 (tt. 402-403) <http://dx.doi.org/10.1080/13642520600816171>.

NEU

(gan ddefnyddio URL Sefydlog/Parhaol):

Jerome De Groot, ‘Empathy and Enfranchisement: Popular Histories’, Rethinking History, 10.3 (2006), 391-413 (tt. 402-403) <http://www.tandfonline.com> [cyrchwyd 5 Ebrill 2017].

De Groot, Jerome, ‘Empathy and Enfranchisement:

Popular Histories’, Rethinking History, 10.3 (2006), 391-413 <http://dx.doi.org/10.1080/13642520600816171>

NEU

De Groot, Jerome, ‘Empathy and

Enfranchisement: Popular Histories’, Rethinking History, 10.3 (2006), 391-413 <http://www.tandfonline.com> [cyrchwyd 5 Ebrill 2017]

Rhestr wirio
  • Enw(au) cyntaf yr Awdur a ddilynir gan ei Gyfenw(au) a choma
  • Mewn dyfynodau unigol, Teitl yr Erthygl (ac, os yw'n gymwys, Isdeitl) a ddilynir gan goma
  • Mewn ffont italig, Teitl y Cyfnodolyn a ddilynir gan goma
  • Rhif y Gyfrol a ddilynir gan atalnod llawn a Rhif y Cyhoeddiad/Rhan (os yw'n gymwys). DS: Bydd ond angen Rhif y Cyhoeddiad/Rhan os caiff y Cyhoeddiadau/Rhannau eu tudalennu'n unigol. Mewn Cyfrol a dudalennir yn barhaus nid oes angen Rhif y Cyhoeddiad/Rhan
  • Mewn cromfachau, y Flwyddyn Cyhoeddi, a ddilynir gan goma
  • Ystod Tudalennau'r Erthygl (heb 'tt.' o'i blaen)
  • Mewn cromfachau gyda 't.' neu 'tt.' o'i flaen neu o'u blaen, Rhif(au) Tudalen Penodol y cyfeiriad penodol. Rhowch atalnod llawn ar ôl y cromfachau.

Os cyrchwyd ar-lein:

  • Mewn cromfachau ongl, DOI (ffafriaeth) neu URL Sefydlog/Parhaol (os nad oes DOI ar gael)
  • Os defnyddir URL Sefydlog/Parhaol, yna, mewn cromfachau sgwâr, y gair 'cyrchwyd' a ddilynir gan y Dyddiad Cyrchu ar ffurf dd Mis bbbb. Rhowch atalnod llawn ar ôl y cromfachau.
 

 

Mwy o gwestiynau?

 Os na wnaeth yr uchod ateb eich cwestiwn, cyflwynwch eich cwestiwn isod.