Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Erthygl mewn Papur Newydd / Cylchgrawn

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Erthyglau mewn Papur Newydd / Cylchgrawn

  Troednodiadau Llyfryddiaeth
Mewn Print (crybwyll am y tro cyntaf) Ben Chu, ‘What Was the Glorious Revolution, and Should It Be Taught In Schools?: The Big Question’, Independent, 12 Mawrth 2009, adran Education News, tt. 34-35. (crybwyll yn ddiweddarach) Chu, tt. 34-35.

Chu, Ben, ‘What Was the Glorious Revolution, and Should It Be

Taught in Schools?: The Big Question’, Independent, 12 Mawrth 2009

Ar-Lein

(cyrchwyd drwy gronfa ddata papur newydd)

Ben Chu, ‘What Was the Glorious Revolution, and Should It Be Taught In Schools?: The Big Question’, Independent, 12 Mawrth 2009. NexisUK <https://www.nexis.com>(para 7 o 15).

NEU

(cyrchwyd drwy wefan y papur newydd ei hun)

Ben Chu, ‘What Was the Glorious Revolution, and Should It Be Taught In Schools?: The Big Question’, Independent, 12 Mawrth 2009.<http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/the-bigquestion-what-was-the-glorious-revolution-and-should-it-be-taught-inschools-1642996.htm> [cyrchwyd 25 Awst 2017] (para 7 o 15).

Chu, Ben, ‘What Was the Glorious Revolution, and Should It Be

Taught In Schools?: The Big Question’, Independent, 12 Mawrth 2009. <https://www.nexis.com

NEU

Chu, Ben, ‘What Was the Glorious Revolution, and Should

It Be Taught In Schools?: The Big Question’, Independent, 12 Mawrth 2009.<http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/the-bigquestion-what-was-the-glorious-revolution-and-should-it-be-taught-inschools-1642996.htm> [cyrchwyd 25 Awst 2017] 

Rhestr wirio
  • Mewn ffont italig, Teitl y Cyhoeddiad, gan hepgor y 'The' neu 'A' cychwynnol (heb gynnwys The Times), a ddilynir gan goma
  • Dyddiad Cyhoeddi ar ffurf dd Mis bbbb) a ddilynir gan goma. Dim cromfachau.
  • Adran (lle bo'n berthnasol) wedi'i ddilyn gan goma
  • Ystod Tudalennau'r Erthygl gyda 't.' o'i blaen. (os mai un dudalen ydyw) neu 'tt.' (os oes sawl tudalen), a ddilynir gan atalnod llawn

Os cyrchwyd ar-lein:

  • Enw'r Gronfa Ddata Ar-lein; a ddilynir gan gyfeiriad URL mewn cromfachau ongl; a ddilynir gan Rif Paragraff neu Dudalen mewn cromfachau crwn; Rhowch atalnod llawn ar ôl y cromfachau

NEU

  • Mewn cromfachau ongl, cyfeiriad URL
  • Mewn cromfachau sgwâr, y gair 'cyrchwyd' a ddilynir gan y Dyddiad Cyrchu ar ffurf dd Mis bbbb
  • Mewn cromfachau crwn, Rhif y Paragraff neu Dudalen Rhowch atalnod llawn ar ôl y cromfachau
 

 

Mwy o gwestiynau?

 Os na wnaeth yr uchod ateb eich cwestiwn, cyflwynwch eich cwestiwn isod.