Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Thesis / Traethawd estynedig

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Theses a Thraethodau Estynedig

  Troednodiadau Llyfryddiaeth
Mewn Print

Os nas cyhoeddwyd:

(crybwyll am y tro cyntaf)

Jacqueline M. Dix, ‘The Power to Persuade?: US Foreign Policy Towards Indian Non-Alignment, 1947- 1957’ (thesis doethurol heb ei gyhoeddi, Prifysgol Abertawe, 2003), t.91.

(crybwyll yn ddiweddarach)

Dix, tt. 102-103

Os cyhoeddwyd:

Trin fel Llyfr ag Un Awdur (gweler 1.1., uchod). 

Dix, Jacqueline M., ‘The Power to Persuade?: US Foreign

Policy Towards Indian Non-Alignment, 1947-1957’ (thesis doethurol heb ei gyhoeddi, Prifysgol Abertawe, 2003)

Ar-Lein Jacqueline M. Dix, ‘The Power to Persuade?: US Foreign Policy Towards Indian Non-Alignment, 1947-1957’ (unpublished doctoral thesis, Swansea University, 2003) yn ProQuest Dissertations and Theses Global <http://search.proquest.com/docview/1797931545?accountid=14
680> [cyrchwyd 29 Awst 2017] t. 91. 

Dix, Jacqueline M., ‘The Power to Persuade?: US Foreign

Policy Towards Indian Non-Alignment, 1947-1957’ (thesis doethurol heb ei gyhoeddi, Prifysgol Abertawe, 2003) yn ProQuest Dissertations and Theses Global  <http://search.proquest.com/docview/1797931545?accountid=14
680> [cyrchwyd 29 Awst 2017]

Rhestr wirio
  • Mewn dyfynodau unigol, Teitl y Thesis/Traethawd Estynedig
  • Mewn cromfachau, y geiriau 'heb ei gyhoeddi' a ddilynir gan Lefel y Radd lle mae'n hysbys (h.y. thesis meistr/thesis doethurol), a ddilynir gan goma, a ddilynir gan y Sefydliad/Prifysgol sy'n Dyfarnu'r Radd a ddilynir gan goma, a ddilynir gan y Flwyddyn Cyflwyno

DS: Mae prifysgolion yn America yn gwahaniaethu rhwng 'thesis' meistr a 'thraethawd estynedig' doethurol

Os cyrchwyd ar-lein:

  • Y gair 'yn' wedi'i ddilyn gan Enw'r Gronfa Ddata lle cyrchwyd y Thesis 
 

 

Mwy o gwestiynau?

 Os na wnaeth yr uchod ateb eich cwestiwn, cyflwynwch eich cwestiwn isod.