Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Papur cynhadledd

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Papurau Cynhadledd

  Troednodiadau Llyfryddiaeth
Mewn Print

Os nas cyhoeddwyd:

(crybwyll am y tro cyntaf)

David Lowenthal, ‘Dilemmas and Delights of Learning History’, papur heb ei gyhoeddi a gyflwynwyd yn y gynhadledd ‘Knowing, Teaching and Learning History: National and International Perspectives’ (Prifysgol Pittsburgh, 18-19 Tachwedd 1998), t. 65.

(crybwyll yn ddiweddarach) Lowenthal, tt. 78-80.

Os cyhoeddwyd mewn monograff:

Ymdriniwch ag ef fel Pennod mewn Llyfr Golygedig (gweler 1.6., uchod)

Os cyhoeddwyd mewn cyfnodolyn:

Ymdriniwch ag ef felErthygl mewn Cyfnodolyn (gweler 3.1., uchod)

Lowenthal, David, ‘Dilemmas and Delights of

Learning History’, papur heb ei gyhoeddi a gyflwynwyd yn y gynhadledd ‘Knowing, Teaching and Learning History: National and International Perspectives’ (Prifysgol Pittsburgh, 18- 19 Tachwedd 1998) 

Ar-Lein

Os cyhoeddwyd mewn monograff:

Ymdriniwch ag ef fel Pennod mewn Llyfr Golygedig (gweler 1.6., uchod)

Os cyhoeddwyd mewn cyfnodolyn:

Ymdriniwch ag ef fel Erthygl mewn Cyfnodolyn (gweler 3.1., uchod) 

 
Rhestr wirio
  • Yr ymadrodd 'papur heb ei gyhoeddi a gyflwynwyd yn y gynhadledd' a ddilynir gan Enw'r Gynhadledd mewn dyfynodau unigol
  • Mewn cromfachau, Lleoliad a Dyddiad(au) y Gynhadledd
 

 

Mwy o gwestiynau?

 Os na wnaeth yr uchod ateb eich cwestiwn, cyflwynwch eich cwestiwn isod.