Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Angen cymorth?

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Methu dod o hyd i’r ateb i’ch cwestiwn penodol?

Mae cwpl o opsiynau i chi:

1. Cyflwynwch eich cwestiwn isod ac fe ysgrifennwn yn ôl atoch.

 

2. Gwell gennych weld rhywun yn bersonol?  Trefnwch apwyntiad un-i-un gydag un o’ch Llyfrgellwyr.

 

3.  Mynychwch sesiwn hyfforddiant ble byddwn yn archwilio prif egwyddorion yr arddull ac edrych ar enghreifftiau cyfeirio’r mathau mwyaf cyffredin o gyhoeddiadau.

Bydd sesiynau hyfforddiant sydd wedi’u trefnu yn ymddangos yn y rhestr Digwyddiadau Ar y Gweill isod. Pwyswch ar sesiwn i gofrestru.

 

Mae recordiad o sesiwn hyfforddiant MHRA ar gael yma. Y prif fwriad yw atgoffa’r rheiny sydd eisoes wedi mynychu ac nid fel dewis arall rhag mynychu. Os hoffech i ni drefnu sesiwn hyfforddiant i chi, rhowch wybod i ni.

Os hoffech ymarfer rhoi cwpl o gyfeirnodau at ei gilydd, rhowch gynnig ar y blwch Rhoi cynnig arni isod.

Rhoi cynnig arni