Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Cyhoeddiadau Swyddogol

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Cyhoeddiadau Swyddogol

  Troednodidau Llyfryddiaeth
Mewn Print

(crybwyll am y tro cyntaf)

Llywodraeth Cymru, Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus: Datblygu System Addysg a Hyfforddiant Ôlorfodol Ddiwygiedig, WG31891 (Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2017) tt. 24-25.

(crybwyll yn ddiweddarach)

WG31891, t. 58.

Llywodraeth Cymru, Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus:

Datblygu System Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol Ddiwygiedig (Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2017)

Ar-Lein Llywodraeth Cymru, Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus: Datblygu System Addysg a Hyfforddiant Ôlorfodol Ddiwygiedig, WG31891 (Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2017) <http://consultations.gov.wales/sites/default/files/consult
ation_doc_files/170620_reformed_pcet_system_final_cy
.pdf> [cyrchwyd 23 Awst 2017] (tt. 24-25).

Llywodraeth Cymru, Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus:

Datblygu System Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol Ddiwygiedig, WG31891 (Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2017)<http://consultations.gov.wales/sites/default/files/consult
ation_doc_files/170620_reformed_pcet_system_final_cy
.pdf> [cyrchwyd 23 Awst 2017] 

Rhestr wirio
  • Enw'r Awdur Corfforaethol a ddilynir gan goma
  • Rhif y Papur (os yw ar gael)

Os cyrchwyd ar-lein:

  • Mewn cromfachau ongl, cyfeiriad URL
  • Mewn cromfachau sgwâr, y gair 'cyrchwyd' a ddilynir gan y Dyddiad Cyrchu ar ffurf dd Mis bbbb
  • Mewn cromfachau crwn, Rhif y Paragraff neu Dudalen. Rhowch atalnod llawn ar ôl y cromfachau
 

 

Mwy o gwestiynau?

 Os na wnaeth yr uchod ateb eich cwestiwn, cyflwynwch eich cwestiwn isod.