Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Cyfryngau Cymdeithasol

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Cyfryngau Cymdeithasol (negeseuon Trydar, Facebook, ac ati.)

  Troednodyn Llyfryddiaeth
Mewn Print    
Ar-Lein

Neges Drydar

COAH Prifysgol Abertawe(@SwanUniCOAH, 8 Medi 2017),‘Looking forward to meeting our students on Friday 22nd &Saturday 23rd! Come find us in the marquee on Singletoncampus! #COAHCommunity’ (neges drydar),<https://twitter.com/SwanUniCOAH/status/906080> [[cyrchwyd 14 Medi 2017].

 

Neges Facebook

Celfyddydau a'r Dyniaethau Prifysgol Abertawe (@SwanUniCOAH, 8 Medi 2017)

,‘Yn edrych ymlaen at gyfarfod ein holl

fyfyrwyr Celfyddydau a Dyniaethau yn ystod y penwythnos

croeso (dydd Gwener 22 a dydd Sadwrn 23!) Dewch draw

i’n gweld yn y babell fawr ar gampws Singleton lle byddwn

yn falch o ateb unrhyw gwestiwn! Looking forward to meeting

all our Arts and Humanities students during the welcome

weekend (Friday 22nd and Saturday 23rd!). Come and find

us in the marquee on Singleton campus where we will be

happy to assist you with any questions!’ (Facebook status update), <https://www.facebook.com/SwanUniCOAH/photos/> [accessed 18 September 2017].

COAH Prifysgol Abertawe (@SwanUniCOAH, 8 Medi 2017),

‘Looking forward to meeting our students on Friday 22nd & Saturday 23rd! Come find us in the marquee on Singleton campus! #COAHCommunity’ (neges drydar), <https://twitter.com/SwanUniCOAH/status/906080> [cyrchwyd 14 Medi 2017] 

 

 

Celfyddydau a'r Dyniaethau Prifysgol Abertawe

(@SwanUniCOAH, 8 Medi 2017), ‘Yn edrych ymlaen at gyfarfod […] o ateb unrhyw gwestiwn! Looking forward to meeting […] to assist you with any questions!’ (Facebook status update), <<https://www.facebook.com/SwanUniCOAH/photos/> [cyrchwyd 18 Medi 2017] 

Checklist
  • Enw Arddangos yr Awdur (oni fydd yr enw yn unig yn ddigon i'w adnabod)
  • Mewn cromfachau, Enw'r Awdur a ddilynir gan y Dyddiad Cyhoeddi (nid oes angen yr amser o'r dydd). Rhowch goma ar ôl y cromfachau.
  • Mewn dyfynodau unigol, Teitl y Neges (dylid cadw @enwau a #hashnodau) a ddilynir gan goma
  • Mewn cromfachau crwn, y Math o Gyfrwng a ddilynir gan goma
  • Mewn cromfachau ongl, cyfeiriad URL llawn
  • Mewn cromfachau sgwâr, y gair 'cyrchwyd' a ddilynir gan y Dyddiad Cyrchu ar ffurf dd Mis bbbb
 

 

Mwy o gwestiynau?

 Os na wnaeth yr uchod ateb eich cwestiwn, cyflwynwch eich cwestiwn isod.