Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Elfennau’r Cyfeirnod

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Reference elements

Mae cyfeirnod MHRA nodweddiadol yn cynnwys yr elfennau canlynol:

Er, cadwch mewn cof:

Mae ffurf cyfeirnod MHRA yn newid dan wahanol amgylchiadau::

Bydd y cyfeirnod uchod, er enghraifft yn newid os yw’n:

cael ei ddyfynnu am yr eilwaith neu’n ddilynol:

Storey, p.39.

cael ei ymgynghori ar-lein:

William K. Storey, Writing History: A Guide for Students, ail rifyn (Rhydychen:  Gwasg Prifysgol Rhydychen, 2004), t. 34. E-lyfr Dawsonera.

ymddangos yn y llyfryddiaeth:

Storey, William K., Writing History: A Guide for Students, ail rifyn (Rhydychen: 

Gwasg Prifysgol Rhydychen, 2004)

Mae’r tabiau uchod yn darparu manylion pellach.

Yn ychwanegol i hynny:

Mae gwahanol Fathau o Gyhoeddiadau yn dilyn rheolau ffurfio gwahanol.

Mae’r canllaw hwn yn rhestru enghreifftiau cyfeirio o’r Mathau o Gyhoeddiadau mwyaf cyffredin (defnyddiwch y tabiau uchod neu’r blwch Cynnwys sydd ar y chwith)

Am gymorth gyda deunydd nad yw’n cael ei gynnwys yn y canllaw, neu am unrhyw ymholiadau pellach ynglŷn â’r canllaw hwn, cysylltwch â Llyfrgellwyr y Celfyddydau a’r Dyniaethau yn artslib@swansea.ac.uk.