Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Rhaglen Deledu Unigol

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Rhaglen Deledu Unigol

  Troednodyn Llyfryddiaeth

Darllediad

(teledu, ffrwd byw, ac ati)

(crybwyll am y tro cyntaf)

Hedd Wyn: Canrif o Gofio, S4C, 6 Medi 2017, 21:30.

(crybwyll yn ddiweddarach)

Hedd Wyn 

Hedd Wyn: Canrif o Gofio, S4C, 6 Medi 2017, 21:30

Recordiad

archif ar-lein

(h.y. cronfa ddata, gwefan, gwasanaeth ar alw, ac ati)

Hedd Wyn: Canrif o Gofio, S4C, 6 Medi 2017, recordiad fideo ar-lein, Dal i fyny S4C, <http://www.s4c.cymru/clic/e_level2.shtml?programme_id=53
6707668> [cyrchwyd 12 Medi 2017]. 

Hedd Wyn: Canrif o Gofio, S4C, 6 Medi 2017, recordiad

fideo ar-lein, Dal i fyny S4C, <http://www.s4c.cymru/clic/e_level2.shtml?programme_id =536707668 > [cyrchwyd 12 Medi 2017]

Rhestr wirio
  • Mewn ffont italig, Teitl y Rhaglen a ddilynir gan goma
  • Enw'r Sianel Deledu a ddilynir gan goma
  • Dyddiad Darlledu a ddilynir gan goma
  • Amser Darlledu (os yw'n berthnasol) a ddilynir gan atalnod llawn

Os yw'n recordiad:

  • Y Math o Ffynhonnell a ddilynir gan goma
  • Teitl y Wefan a ddilynir gan goma
  • Os yw ar gael, y Dyddiad Cyhoeddi/Lanlwytho a ddilynir gan goma
 

 

Mwy o gwestiynau?

 Os na wnaeth yr uchod ateb eich cwestiwn, cyflwynwch eich cwestiwn isod.