Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Rhaglen Radio

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Rhaglen Radio

  Troedodyn Llyfryddiaeth

Darllediad

(teledu, ffrwd byw, ac ati)

(crybwyll am y tro cyntaf)

‘MPs Vote on Brexit Bill’, The World Tonight, BBC Radio 4, 11 Medi 2017, 22:00.

(crybwyll yn ddiweddarach)

MPs Vote

‘MPs Vote on Brexit Bill’, The World Tonight, BBC Radio 4, 11 Medi 2017,

22:00

Recordiad

(caset VHS, CD, DVD, MPEG4, ac ati)

NEU

archif ar-lein

(h.y. cronfa ddata, gewfan, gwasanaeth are alw, ac ati)

‘MPs Vote on Brexit Bill’, The World Tonight, BBC Radio 4, 11 Medi 2017, recordiad sain ar-lein, BBC iPlayer Radio, <http://www.bbc.co.uk/programmes/b0930zj9> [cyrchwyd 15 Medi 2017].

NEU

‘MPs Vote on Brexit Bill’, The World Tonight, BBC Radio 4, 11 Medi 2017, podlediad, BBC iPlayer Radio, <http://www.bbc.co.uk/programmes/b006qtl3/episodes/downloads>[cyrchwyd 17 Medi 2017]. 

‘MPs Vote on Brexit Bill’, The World Tonight, BBC Radio 4, 11 Medi 2017,

recordiad sain ar-lein, BBC iPlayer Radio, <http://www.bbc.co.uk/programmes/b0930zj9>[cyrchwyd 15 Medi 2017]

NEU

‘MPs Vote on Brexit Bill’, The World Tonight, BBC Radio 4, 11 Medi

2017, podlediad, BBC iPlayer Radio,<http://www.bbc.co.uk/programmes/b006qtl3/episodes/downloads> [cyrchwyd 17 Medi 2017] 

Rhestr wirio
  • Mewn dyfynodau unigol, Teitl y Bennod a ddilynir gan goma
  • Mewn ffont italig, Teitl y Gyfres/Rhaglen a ddilynir gan goma
  • Enw'r Orsaf Radio a ddilynir gan goma
  • Dyddiad Darlledu a ddilynir gan goma
  • Amser Darlledu (os yw'n berthnasol) a ddilynir gan atalnod llawn

Os yw'n recordiad:

  • Y Math o Ffynhonnell a ddilynir gan goma
  • Teitl y Wefan a ddilynir gan goma
  • Os yw ar gael, y Dyddiad Cyhoeddi/Lanlwytho a ddilynir gan goma 
 

 

Mwy o gwestiynau?

 Os na wnaeth yr uchod ateb eich cwestiwn, cyflwynwch eich cwestiwn isod.