Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Ffilm

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Ffilm

  Troednodyn Llyfryddiaeth

Darllediad

(sinema, teledu, ffrwd byw, ac ati)

(crybwyll am y tro cyntaf)

Hedd Wyn, cyf. gan Paul Turner (Northern Arts Entertainment, 1992).

(crybwyll yn ddiweddarach)

Hedd Wyn 

Hedd Wyn, cyf. gan Paul Turner (Northern Arts

Entertainment, 1992)

Ar-Lein

(caset VHS, CD, DVD, MPEG4, ac ati)

NEU

archif ar-lein (h.y. cronfa ddata, gwefan, gwasanaeth ar alw, ac ati)

Hedd Wyn, cyf. gan Paul Turner (Northern Arts Entertainment, 1992) [ar DVD].

NEU

Hedd Wyn, cyf. gan Paul Turner (Northern Arts Entertainment, 1992), recordiad ffilm ar-lein, BFI Player, <http://player.bfi.org.uk/film/watch-hedd-wyn-1992> [cyrchwyd 31 Awst 2017].

NEU

Hedd Wyn, cyf. gan Paul Turner (Northern Arts Entertainment, 1992), recordiad ffilm ar-lein, YouTube, 3 Rhagfyr 2015,  <http://www.youtube.com/watch?v=C8JdhAUJFt0> [cyrchwyd 31 Awst 2017]. 

Hedd Wyn, cyf. gan Paul Turner (Northern Arts

Entertainment, 1992) [ar DVD]

NEU

Hedd Wyn, cyf. gan Paul Turner (Northern Arts

Entertainment, 1992), recordiad ffilm ar-lein, BFI Player, <http://player.bfi.org.uk/film/watch-hedd-wyn-1992> [cyrchwyd 31 Awst 2017]

NEU

Hedd Wyn, cyf. gan Paul Turner (Northern Arts

Entertainment, 1992), recordiad ffilm ar-lein, YouTube, <http://www.youtube.com/watch?v=C8JdhAUJFt0> [cyrchwyd 31 Awst 2017] 

Rhestr wirio
  • Mewn ffont italig, Teitl y Ffilm a ddilynir gan goma
  • Yr ymadrodd 'cyf. gan' a ddilynir gan Enw(au) Cyntaf a Chyfenw(au) y Cyfarwyddwr
  • Mewn cromfachau, Enw'r Dosbarthwr a ddilynir gan goma a ddilynir gan y Flwyddyn Rhyddhau

Os yw'n recordiad:

  • Mewn cromfachau sgwâr, y Math o Ddeunydd (h.y. CD, DVD, MPEG-4, ac ati)

NEU

  • Y Math o Ffynhonnell a ddilynir gan goma
  • Teitl y Wefan a ddilynir gan goma
  • Os yw ar gael, y Dyddiad Cyhoeddi/Lanlwytho a ddilynir gan goma
 

 

Mwy o gwestiynau?

 Os na wnaeth yr uchod ateb eich cwestiwn, cyflwynwch eich cwestiwn isod.