Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cyfeirnodi yn arddull MHRA (Ar-lein): Delwedd (ffotograffau, darluniau, diagramau, tablau ac ati)

For English version please see MHRA referencing guide (Full)

Delweddau (ffotograffau, darluniau, diagramau, tablau ac ati.)

  Troednodyn Llyfryddiaeth
Mewn Print

(crybwyll am y tro cyntaf)

Angelica Kauffmann, ‘Clio, The Muse of History’, yn John Tosh a Sean Lang, The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern History, pedwerydd rhifyn (Harlow: Longman, 2006), t. 167.

(crybwyll yn ddiweddarach)

Kauffmann, t.167

Kauffmann, Angelica, ‘Clio, The Muse of History’, yn

John Tosh a Sean Lang, The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern History, pedwerydd rhifyn (Harlow: Longman, 2006), t. 167

Ar-Lein

Angelica Kauffmann, ‘Clio, The Muse of History’, yn John Tosh a Sean Lang, The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern History, pedwerydd rhifyn (Harlow: Longman, 2006), t. 167. E-lyfr Dawsonera.

NEU

Angelica Kauffmann, ‘Clio, The Muse of History’ [ar-lein] <https://www.akg-images.co.uk/Docs/AKG/Media/.jpg> [cyrchwyd 14 Medi 2017].

Kauffmann, Angelica, ‘Clio, The Muse of History’, yn

John Tosh a Sean Lang, The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern History, pedwerydd rhifyn (Harlow: Longman, 2006), t. 167. E-lyfr Dawsonera

NEU

Angelica Kauffmann, ‘Clio, The Muse of History’ [ar-lein]

<https://www.akg-images.co.uk/Docs/AKG/Media/.jpg> [cyrchwyd 14 Medi 2017] 

Rhestr wirio
  • Os yw wedi'i gofnodi ar yr eitem, Enw(au) Crewr neu Greawdwyr y Ddelwedd / Asiantaeth / Casgliad Celf a ddilynir gan goma
  • Mewn dyfynodau unigol, Teitl y Ddelwedd a ddilynir gan goma
  • Y gair 'yn' a ddilynir gan fanylion y Cyhoeddiad y mae'r Ddelwedd yn ymddangos ynddo yn y fformat a amlinellir ar gyfer y math penodol hwnnw o gyhoeddiad (Llyfr, Erthygl mewn Cyfnodolyn ac ati)
  • Rhif y Dudalen y mae'r Ddelwedd yn ymddangos arni ac o'i flaen neu o'u blaen 't.' a ddilynir gan atalnod llawn

Os ar-lein:

  • Mewn cromfachau sgwâr, y gair 'ar-lein'
 

 

Mwy o gwestiynau?

 Os na wnaeth yr uchod ateb eich cwestiwn, cyflwynwch eich cwestiwn isod.