Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Llyfrau ac e-lyfrau

This page is also available in English

Dod o hyd i lyfr gan ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell

Mae'r Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth ar Gampws Parc Singleton ar 4 llawr ac mae wedi'i rhannu'n adenydd y Dwyrain a'r Gorllewin. Rydych yn mynd i mewn i'r Llyfrgell ar lefel 3 yn Adain y Gorllewin. Mae llyfrau wedi'u trefnu fesul pwnc ar silffoedd y Llyfrgell. Mae gan bob pwnc ei rif galw ei hun, a gallwch weld y rhif galw ar feingefn pob llyfr. 

Edrychwch ar ein canllawiau ar sut i ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell, i chwilio am adnoddau.

Llyfrau newydd

Rhifau Galw

Mae'r pwnc Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn bwnc amlddisgyblaethol ac mae'r llyfrau (a'r chyfnodolion) mewn gwahanol lleoliadau yn y Llyfrgell. Mae'r rhan fwyaf o'r lleoliadau ar Lefel 1 Adain y Dwyrain ac Lefel 1 Adain y Gorllewin yn Llyfrgell Parc Singleton. 

  • HM48 Dulliau Ymchwil Gymdeithasol
  • HM251 Seicoleg Gymdeithasol 
  • HV40 Ymarfer Gwaith Cymdeithasol
  • R726.7 Seicoleg Iechyd

iFind, catalog y Llyfrgell

Chwiliad Uwch

Llyfrau newydd ar gyfer Gwyddorau Iechyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

Llyfrau poblogaidd