Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Cyfeirnodi APA (6ed arg.)

This page is also available in English

Rheoli'ch cyfeiriadau

Mae amrywiaeth eang o offer ar gael am ddim i'ch helpu gyda dyfynnu a chreu rhestrau o gyfeiriadau, ond does dim un ohonynt yn berffaith. Felly, mae'n bwysig eich bod yn gyfarwydd â hanfodion Cyfeirnodi a'r pwyntiau allweddol i fod yn ymwybodol ohonynt.

Dyma ychydig o offer rydym yn eu hargymell.

Am gyfeirnod cyflym rhowch gynnig ar y botwm dyfynnu yn Google Scholar (cliciwch ar y ddyfynod o dan y linc yn Scholar)

Uniondeb Academaidd

Mae'n bwysig eich bod yn darllen Gweithdrefn Camymddwyn Academaidd Prifysgol Abertawe. Bydd methu cydnabod gwaith rhywun arall (h.y. cyfeirio ato'n gywir mewn papur) yn arwain at ganlyniadau difrifol.

Diffinnir llên-ladrad fel defnyddio gwaith rhywun arall, heb ei gydnabod, gan ei gyflwyno i'w asesu fel petai'n waith y myfyriwr; er enghraifft trwy gopïo neu aralleirio heb gydnabod y ffynhonnell. Llên-ladrad yw hwn boed yn fwriadol neu’n anfwriadol. Os oes angen cyngor ychwanegol ar sut i osgoi llen-lladrad cwbwlhewch y tiwtorial ar-lein Llwyddiant academaidd: Sgiliau ar gyfer dysgu, sgiliau ar gyfer bywyd ar gael trwy Canvas.

Cwestiynau a Holir yn Aml

Deall cyfeiriad at lyfr

Dyma enghraifft o gyfeiriad at lyfr yn arddull APA

Giddens, A., & Sutton, P. (2017). Sociology (8th ed.). Cambridge: Polity Press.

Ysgrifennwyd y llyfr hwn gan A. Giddens a P. Sutton a chafodd ei gyhoeddi yn 2017. Y teitl yw Sociology a dyma 8fed argraffiad y llyfr hwn.  Y lleoliad cyhoeddi yw Cambridge a chafodd ei gyhoeddi gan Polity Press.

Deall cyfeiriad at erthygl mewn cyfnodolyn

Dyma enghraifft o gyfeiriad at erthygl mewn cyfnodolyn yn arddull APA

Campos, P., Saguy, A., Ernsberger, P., Oliver, E., & Gaesser, G. (2006). The epidemiology of overweight and obesity: Public health crisis or moral panic?. International Journal of Epidemiology35(1), 55-60.

Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan P. Campos, A. Saguy, P. Ernsberger & GGaesser theitl yr erthygl yw The epidemiology of overweight and obesity: Public health crisis or moral panic?. Cafodd ei chyhoeddi yn 2006 mewn cyfnodolyn o'r enw International Journal of Epidemiology. Fe'i cyhoeddwyd yng nghyfrol 35rhifyn 1 ar dudalennau 55 i 60Bydd gan rai erthyglau Ddynodwr Gwrthrych Digidol (doi - Digital Object Identifier) hefyd sy'n debyg i URL sefydlog.  

Tiwtorial ar-lein

Sut i fformatio eich rhestr gyfeiriadau (fideo 30 eiliad)