Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Heneiddio a Gerontoleg: Llyfrau ac e-lyfrau

This page is also available in English

Dod o hyd i lyfr gan ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell

Mae'r Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth ar Gampws Parc Singleton ar 4 llawr ac mae wedi'i rhannu'n adenydd y Dwyrain a'r Gorllewin. Rydych yn mynd i mewn i'r Llyfrgell ar lefel 3 yn Adain y Gorllewin. Mae llyfrau wedi'u trefnu fesul pwnc ar silffoedd y Llyfrgell. Mae gan bob pwnc ei rif galw ei hun, a gallwch weld y rhif galw ar feingefn pob llyfr. 

Edrychwch ar ein canllawiau ar sut i ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell, i chwilio am adnoddau.

Testunau Allweddol

LibraryPlus

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

Dod o hyd i lyfrau ar iFind

Rhifau Galw Defnyddiol ar gyfer Heneiddio a Gerontoleg

Dyma rai rhifau galw i'ch helpu i ddechrau chwilio am lyfrau yn y llyfrgell. Defnyddiwch iFind, catalog y llyfrgell, i chwilio am deitlau a meysydd pwnc penodol. Mae cofnod catalog pob llyfr yn iFind yn cynnwys dolen 'darganfod' i ddangos cynllun llawr yr ardal berthnasol yn y llyfrgell.

Topic

Call number

Location

Marwolaeth a marw: Seicoleg

BF789.D4

Adain y Gorllewin Lefel 2

Dulliau ymchwil cymdeithasol

H61 & H62

Adain y Gorllewin Lefel 2

Poblogaeth a heneiddio

HB1531-1738

Adain y Gorllewin Lefel 2

Cyflogaeth ac oedran

HD6279

Adain y Gorllewin Lefel 2

Tai ac oedran

HD7287.9

Adain y Gorllewin Lefel 2

Gerontoleg gymdeithasol

HQ1061

Adain y Gorllewin Lefel 1

Polisi cymdeithasol

HV40

Adain y Gorllewin Lefel 1

Gwaith cymdeithasol gyda'r henoed

HV1451-1493

Adain y Gorllewin Lefel 1

Cam-drin hen bobl

HV6626.3

Adain y Gorllewin Lefel 1

Gofal terfynol

R726.8

Adain y Dwyrain Lefel 1

Iechyd Cyhoeddus

RA564.8

Adain y Dwyrain Lefel 1

Gofal nyrsio gerontolegol

RC952

Adain y Dwyrain Lefel 1

 

E-lyfrau poblogaidd

Eich rhestr ddarllen – iFind Reading

Link to iFind Reading

Mae rhestr ddarllen eich modiwl yn ffynhonnell hanfodol o ddeunyddiau adolygu. Gallwch ddod o hyd i’ch rhestr ddarllen drwy chwilio yn iFindReading neu drwy fynd i adran rhestrau darllen ar Canvas.

E-Lyfrau

E-lyfrau - gallwch gyfyngu chwiliadau yn iFind i'r opsiwn Testun Llawn Ar-lein i'ch helpu i ddod o hyd i e-lyfrau'n gyflym.