Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Heneiddio a Gerontoleg: Gwefannau

This page is also available in English

Gwerthuso gwefannau

Mae'n hawdd dod o hyd i wybodaeth ar y rhyngrwyd, ond mae dod o hyd i wybodaeth ddibynadwy o safon yn fwy anodd nag y byddech yn ei ddisgwyl. Rhowch gipolwg ar ein hawgrymiadau yn yr adran hon ar y ffyrdd mwyaf effeithiol o chwilio ar-lein. Cyn i chi ddefnyddio unrhyw adnodd ar y we yn eich aseiniad, dylech chi ofyn "Ydy'r dudalen we cystal â'r wybodaeth byddech yn ei chael mewn llyfr neu gyfnodolyn academaidd?"

Gall unrhyw un greu tudalennau gwe. Felly, cyn cyfeirio at wefan, gwriwch fod yr wybodaeth yn ddibynadwy ac yn gywir.
Dylech wirio:

  • Pwy ysgrifennodd yr wybodaeth? Oes cymwysterau perthnasol ganddynt? Ydyn nhw wedi ysgrifennu deunydd arall ar y pwnc. Oes rhagfarn ganddynt?
  • Pryd cyhoeddwyd yr wybodaeth? Ydy'n ddigon cyfredol ar gyfer eich anghenion?
  • Pam cafodd y dudalen ei rhoi ar y we? Ydy'n gwerthu neu'n hyrwyddo rhywbeth? Ydy'n rhagfarnllyd?
  • .com - cwmni masnachol
  • .co.uk. – cwmni masnachol yn y DU
  • .edu - sefydliad academaidd yn yr UD
  • .ac.uk – sefydliad academaidd yn y DU
  • .org - sefydliad nid er elw
  • .gov neu .gov.uk - gwefan llywodraeth yr UD neu'r DU

Ydych chi'n cael anhawster dod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch ar Google?

Dyma rai awgrymiadau i wella'ch canlyniadau!

Ddim yn dod o hyd i ddigon o adnoddau academaidd drwy Google o hyd?

Rhowch gynnig ar ddefnyddio Google Scholar sy'n chwilio llenyddiaeth ysgolheigaidd yn unig. Gallwch gysylltu Google Scholar â thanysgrifiadau Prifysgol Abertawe. Mae cyfarwyddiadau manwl yn y canllaw isod.

Dyma rai dolenni defnyddiol efallai yr hoffech eu harchwilio ymhellach: