Skip to Main Content

Gwyddorau Meddygol Cymhwysol, Ffarmacoleg Feddygol, Iechyd Poblogaethau a'r Gwyddorau Meddygol: Pecyn Goroesi Aseiniad (ASK)

This page is also available in English

Pecyn Goroesi Aseiniad (ASK)

ASKYdych chi erioed wedi pendroni ynghylch sut i ddechrau ysgrifennu'ch traethawd neu'ch aseiniad? Bydd gwefan y Pecyn Cymorth Goroesi Aseiniadau yn eich helpu i roi trefn ar eich meddyliau ac yn darparu canllawiau defnyddiol ar hyd y ffordd.Teipiwch ddyddiad dychwelyd eich aseiniad, a chewch linell amser i'ch helpu i gwblhau'ch aseiniad ar amser.

Pecyn Goroesi Aseiniad (ASK)

Y dyddiad y byddwch yn cychwyn yr aseiniad:

- -

Y dyddiad y dylid cyflwyno’r aseiniad:

- -

Cyfrifwch amserlen yr aseiniad

Cyfrifwch amserlen yr aseiniad

Sut y dylwn ddechrau fy ymchwil?

Sut mae defnyddio fy ymchwil?

Sut mae defnyddio fy ymchwil?

Deall eich aseiniad

Dod o hyd i ddeunyddiau llyfrgell

Dod o hyd i ddeunyddiau llyfrgell

Llunio drafft cyntaf

Sut mae mynd ati gydag aseiniad

Sut mae mynd ati gydag aseiniad

Dod o hyd i gyfnodolion a'u defnyddio?

Ydw i wedi gwneud popeth sy'n angenrheidiol?

Ydw i wedi gwneud popeth sy'n angenrheidiol?

Cynllunio'r aseiniad

Mathau arbenigol o wybodaeth

Mathau arbenigol o wybodaeth

Canllaw i eiriau cyfarwyddo

Further help

Am gymorth gyda datblygu eich sgiliau ysgrifennu academaidd a strwythuro eich gwaith, gweler y Ganolfan Llwyddiant Academaidd.