Skip to main content

Gwyddorau Meddygol Cymhwysol, Ffarmacoleg Feddygol, Iechyd Poblogaethau a'r Gwyddorau Meddygol: Cyfeirnodi

This page is also available in English

Rheoli'ch cyfeiriadau

Mae amrywiaeth eang o offer ar gael am ddim i'ch helpu gyda dyfynnu a chreu rhestrau o gyfeiriadau, ond does dim un ohonynt yn berffaith. Felly, mae'n bwysig eich bod yn gyfarwydd â hanfodion Cyfeirnodi a'r pwyntiau allweddol i fod yn ymwybodol ohonynt.

Dyma ychydig o offer rydym yn eu hargymell.

Am gyfeirnod cyflym rhowch gynnig ar y botwm dyfynnu yn Google Scholar (cliciwch ar y ddyfynod o dan y linc yn Scholar)

Uniondeb Academaidd

Mae'n bwysig eich bod yn darllen Gweithdrefn Camymddwyn Academaidd Prifysgol Abertawe. Bydd methu cydnabod gwaith rhywun arall (h.y. cyfeirio ato'n gywir mewn papur) yn arwain at ganlyniadau difrifol.

Diffinnir llên-ladrad fel defnyddio gwaith rhywun arall, heb ei gydnabod, gan ei gyflwyno i'w asesu fel petai'n waith y myfyriwr; er enghraifft trwy gopïo neu aralleirio heb gydnabod y ffynhonnell. Llên-ladrad yw hwn boed yn fwriadol neu’n anfwriadol. Os oes angen cyngor ychwanegol ar sut i osgoi llen-lladrad cwbwlhewch y tiwtorial ar-lein Llwyddiant academaidd: Sgiliau ar gyfer dysgu, sgiliau ar gyfer bywyd ar gael trwy Blackboard neu Canvas.

Cwestiynau a Holir yn Aml

Deall cyfeiriad at lyfr

Dyma enghraifft o gyfeiriad at lyfr yn arddull APA

Kozier, B., Erb, G., Berman, A., Snyder, S., Harvey, S., & Morgan-Samuel, H. (2012). Fundamentals of nursing: Concepts, process and practice (2nd ed.). Harlow: Pearson.

Ysgrifennwyd y llyfr hwn gan B. Kozier, G. Erb, S. Snyder, S. Harvey & H. Morgan-Samuel a chafodd ei gyhoeddi yn 2012. Y teitl yw Fundamentals of nursing: Concepts, process and practice  a dyma 2il argraffiad y llyfr hwn.  Y lleoliad cyhoeddi yw Harlow a chafodd ei gyhoeddi gan Pearson.

Deall cyfeiriad at erthygl mewn cyfnodolyn

Dyma enghraifft o gyfeiriad at erthygl mewn cyfnodolyn yn arddull APA

Blann, A. (2014). Why do we test for urea and electrolytes? Nursing Times, 110(5), 19-21.

Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan A. Blann theitl yr erthygl yw Why do we test for urea and electrolytes? Cafodd ei chyhoeddi yn 2016 mewn cyfnodolyn o'r enw Nursing Times. Fe'i cyhoeddwyd yng nghyfrol 110rhifyn ar dudalennau 19 i 21Bydd gan rai erthyglau Ddynodwr Gwrthrych Digidol (doi - Digital Object Identifier) hefyd sy'n debyg i URL sefydlog.  

Tiwtorial ar-lein

Sut i fformatio eich rhestr gyfeiriadau (fideo 30 eiliad)

Dod o hyd i fyrfoddau teitlau Cyfnodolion yn PubMed