Skip to Main Content

Gwyddorau Iechyd (Cyffredinol): Llyfrau ac e-lyfrau

This page is also available in English

Dod o hyd i lyfr gan ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell

Mae'r Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth ar Gampws Parc Singleton ar 4 llawr ac mae wedi'i rhannu'n adenydd y Dwyrain a'r Gorllewin. Rydych yn mynd i mewn i'r Llyfrgell ar lefel 3 yn Adain y Gorllewin. Mae llyfrau wedi'u trefnu fesul pwnc ar silffoedd y Llyfrgell. Mae gan bob pwnc ei rif galw ei hun, a gallwch weld y rhif galw ar feingefn pob llyfr. 

Mae'r Ganolfan Adnoddau Dysgu ar Gampws Parc Dewi Sant ar y llawr cyntaf. Mae llyfrau wedi'u trefnu fesul pwnc ar silffoedd y Llyfrgell. Mae gan bob pwnc ei rif galw ei hun, a gallwch weld y rhif galw ar feingefn pob llyfr.

Edrychwch ar ein canllawiau ar sut i ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell, i chwilio am adnoddau.

Darlleniadau poblogaidd

Rhifau Galw (Campws Abertawe)

Mae'r rhan fwyaf o lyfrau (a chyfnodolion) Nyrsiol wedi'u cadw dan rifau galw R ar Lefel 1 Adain y Dwyrain yn Llyfrgell Parc Singleton ac y Ganolfan Adnoddau Dysgu ar gampws Parc Dewi Sant.

 • HM48 Dulliau Ymchwil Gymdeithasol
 • HM251 Seicoleg Gymhwysol
 • HV40 Ymarfer Gwaith Cymdeithasol
 • R726.7 Seicoleg Iechyd
 • RC440 Nyrsio Iechyd Meddwl
 • RC521 Dementia
 • RT23 Cyfarthrebu mewn nyrsio
 • RT69 Anatomi a Ffisioleg
 • RT73 Arfer myfyriol mewn nyrsio
 • RT81.5 Ymchwil nyrsio
 • RT84.5 Modelau nyrsio

iFind, catalog y Llyfrgell

Chwiliad Uwch

Dod o hyd i lyfrau ar iFind

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

e-lyfrau poblogaidd

Casgliadau e-lyfrau