Skip to Main Content

Gwyddorau Iechyd (Cyffredinol): Chwilio am Lenyddiaeth

This page is also available in English

Creu strategaeth chwilio

Mae'r dudalen hon yn disgrifio'r 4 prif gam i chwiliad llenyddiaeth llwyddiannus.  Mae cyngor a chymorth ychwanegol bob amser ar gael gan eich llyfrgellwyr. Gweler ein manylion cyswllt ar yr hafan.  Mae'n bosib y byd y nodiadau a'r dolenni isod yn ddefnyddiol hefyd.

Chwiliadau llenyddiaeth llwyddiannus

Bydd treulio ychydig amser yn meddwl am eich strategaeth chwilio yn gymorth mawr wrth ddod o hyd i wybodaeth ar gyfer eich aseiniadau.  Dyma elfennau allweddol strategaeth chwilio dda:

 • Diffinio'ch allweddeiriau
 • Gosod cyfyngiadau (h.y. dyddiad cyhoeddi, iaith)
 • Ble rydych yn bwriadu chwilio? (cronfeydd data, gwefannau etc)
 • Cofnodi eich canlyniadau

Dyma ychydig o benodau llyfr sy'n gallu eich helpu i ddatblygu'ch strategaeth chwilio:

 • Aveyard, H. (2014). Doing a literature review in health and social care a practical guide (3rd ed.). Maidenhead: Open University Press. (Pennod 4 - How do I search for literature?)
 • Aveyard, H., Payne, S., & Preston, N. J. (2016). A post-graduate's guide to doing a literature review in health and social care. Maidenhead. Open University Press. (Pennod 4 - How do I search for relevant literature?)
 • Beecroft, C., Booth, A., & Rees, A. (2015). Finding the evidence. In K. Gerrish & J. Lathlean (Eds.), The research process in nursing (7th ed., pp. 89-104). Chichester: John Wiley & Sons. 
 • Bowling, A. (2014). Research methods in health : Investigating health and health services (4th ed.). Maidenhead: McGraw Hill/Open University Press. (Pennod 7 - The principles of research).
 • Bryman, A. (2015). Social research methods (5th ed.). Oxford: Oxford University Press. (Pennod 5 - Getting started: Reviewing the literature).
 • Casey, D., Clark, L., & Hayes, S. (2013). Study skills for master's level students: A reflective approach for health and social care. Banbury: Lantern. (Pennod 4 - Finding and critiquing literature)
 • Greenhalgh, T. (2014). How to read a paper : The basics of evidence-based medicine (5th ed.). Chichester: John Wiley & Sons. (Pennod 2 - Searching the literature).  
 • Moule, P. (2018). Making sense of research in nursing, health and social care (6th ed.). London: Sage. (Pennod 5 - Searching and reviewing the literature)
 • Parahoo, K. (2014). Nursing research : Principles, process and issues (3rd ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan. (Pennod 7 - Literature reviews)
 • Polit, D., & Beck, C. (2018). Essentials of nursing research : Appraising evidence for nursing practice (9th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer. (Pennod 7 - Finding and reviewing research evidence in the literature). 
 • Siu, C., & Comerasamy, H. (2013). Doing a research project in nursing & midwifery : A basic guide to research using the literature review methodology. London: SAGE. (Pennod 4 - Collecting data by searching)

Mae amrywiaeth eang o wybodaeth efallai yr hoffech ei chynnwys yn eich aseiniadau.  Mae'n cynnwys:

 • Llyfrau - Rydym yn argymell eich bod yn dechrau gyda rhestr ddarllen eich modiwl yn Canvas i ddod o hyd i destunau allweddol ar gyfer eich pwnc.
 • Erthyglau mewn cyfnodolion - CINAHL yw eich prif gronfa ddata i ddod o hyd i erthyglau mewn cyfnodolion.
 • Llenyddiaeth Lwyd - yn y bôn, popeth nad yw'n cael ei gyhoeddi mewn cyfnodolyn, er enghraifft, trafodion cynadleddau, dogfennau'r Llywodraeth, adroddiadau gan sefydliadau.

Mae dewis yr allweddeiriau cywir yn rhan bwysig iawn o'r broses chwilio. Po fwyaf rydych yn darllen am eich pwnc, mwyaf o allweddeiriau a thermau allweddol byddwch yn dod ar eu traws.  Ar ddechrau'ch chwiliad, mae'n bosib mai ychydig yn unig o allweddeiriau fydd gennych. Gyda'r rhain, gallwch gynnal chwiliad cwmpasu (chwiliad eang, cyflym) i gael trosolwg o faint o lenyddiaeth sydd ar gael ar gyfer eich pwnc.  Yn seiliedig ar eich canlyniadau, gallwch fireinio'ch allweddeiriau ac ail-wneud eich chwiliad.

Bydd yn bwysig cyfuno'ch allweddeiriau yn y ffordd gywir gan ddefnyddio gweithredwyr Boolean (AND/OR/NOT).  Rydym wedi creu ffurflen cofnodi chwiliad i'ch helpu i feddwl am allweddeiriau ar gyfer eich chwiliad. 

DS: Bydd rhai o'n cronfeydd data yn cynnwys Penawdau Pwnc/Penawdau Thesawrws hefyd.  Mae defnyddio chwiliadau pennawd pwnc yn ffordd ddatblygedig o chwilio am lenyddiaeth a gall ddarparu set ddefnyddiol a phwrpasol o ganlyniadau.  Bydd gan bob cronfa ddata dudalen cymorth sy'n cynnig rhagor o fanylion.

Mae gwerthuso'ch ffynonellau yn feirniadol yn elfen hanfodol o unrhyw chwiliad llenyddiaeth, a chwestiwn sy'n cael ei ofyn yn aml yw:  Sut rydych yn gwybod bod eich ffynonellau yn:

 • ddibynadwy
 • digon academaidd
 • diduedd

Mae nifer o lyfrau, penodau llyfrau a gwefannau ardderchog syn gallu eich helpu wrth werthuso'ch ffynonellau'n feirniadol.  Dyma ychydig ohonynt:

 • Aveyard, H. (2014). Doing a literature review in health and social care a practical guide (3rd ed.). Maidenhead: Open University Press. (Pennod 5 - How do I critically appraise the literature?)
 • Aveyard, H., Sharp, P., & Woolliams, M. (2015). A beginner's guide to critical thinking and writing in health and social care (2nd ed.). Milton Keynes: Open University Press. (Pennod 2 - How you can think more critically about information that is readily available)
 • Aveyard, H., Sharp, P., & Woolliams, M. (2015). A beginner's guide to critical thinking and writing in health and social care (2nd ed.). Milton Keynes: Open University Press. (Pennod 2 - How you can think more critically about information that is readily available)
 • Bowling, A. (2014). Research methods in health : Investigating health and health services (4th ed.). Maidenhead: McGraw Hill/Open University Press. (Pennod 7 - The principles of research).
 • Casey, D., Clark, L., & Hayes, S. (2013). Study skills for master's level students: A reflective approach for health and social care. Banbury: Lantern. (Pennod 4 - Finding and critiquing literature)
 • CRAAP test - Rhestr wirio ar gyfer gwerthuso tudalennau gwe
 • CASP UK - Rhestr wirio ddefnyddiol i weithio drwyddi wrth i chi ddarllen ymchwil.
 • Greenhalgh, T. (2014). How to read a paper : The basics of evidence-based medicine (5th ed.). Chichester: John Wiley & Sons. (Pennod 4  - Assessing methodological quality).  
 • Moule, P. (2018). Making sense of research in nursing, health and social care (6th ed.). London: Sage. (Pennod 11 - Critical appraisal of health and social care research)
 • Parahoo, K. (2014). Nursing research : Principles, process and issues (3rd ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan. (Pennod 20 - Evaluating research studies)
 • Polit, D., & Beck, C. (2018). Essentials of nursing research : Appraising evidence for nursing practice (9th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer. (Pennod 7 - Finding and reviewing research evidence in the literature). 
 • Rees, A., Beecroft, C., & Booth, A.(2015). Critical appraisal of the evidence. In K. Gerrish & J. Lathlean (Eds.), The research process in nursing (7th ed., pp. 105-118). Chichester: John Wiley & Sons.