Skip to Main Content

Geneteg a Biocemeg: Hanfodion Llyfrgell

This page is also available in English

Croeso i'ch Canllaw Pwnc

Croeso i ganllaw'r llyfrgell ar gyfer myfyrwyr, staff ac ymchwilwyr. Eich Llyfrgellwyr yn Cyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd ydym ni a gallwn eich cynorthwyo i:

  • Ddarganfod gwybodaeth ar gyfer eich aseiniadau
  • Cyfeirnodi
  • Cael mynediad at gyfnodolion
  • Meddalwedd llyfryddol megis Endnote
  • Canfod gwybodaeth arbenigol megis llenyddiaeth feddygol, data ac ystadegau, cyhoeddiadau swyddogol, traethodau ymchwil a thraethodau estynedig    

  Mae croeso i chi e-bostio, sgwrsio'n fyw neu drefnu apwyntiad i siarad â ni.

Eich Llyfrgellwyr

Canllaw cyfeirnodi

Dosbarthiadau Sgiliau Llyfrgell Ar-lein

Dolenni defnyddiol

Dyma restr o adnoddau defnyddiol i'ch helpu i ddechrau ar eich cwrs, a gallwch ddod o hyd i ragor o adnoddau drwy ddefnyddio'r tabiau ar frig y sgrin.

Holi Llyfrgellydd

Hanfodion Llyfrgell MyUni

A wnaethoch chi golli eich sesiwn  cyflwyniad i'r Llyfrgell?
A ydych chi wedi anghofio beth wnaethom trafod yn y sesiwn?

Bydd y tiwtorial hon yn rhoi cyngor i chi ar sut i ddefnyddio'ch Llyfrgell, yn edrych ar pynciau fel sut i ddefnyddio'r ffotogopiwr a sut i ddarganfod llyfrau ar gyfer eich cwrs.  Os oes angen rhagor o help arnoch yna defnyddiwch y sgwrs fyw Holi Llyfrgellydd neu ebostiwch.

Newyddion y Llyfrgell

Loading ...

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence