Skip to main content

Cyfeirnodi yn arddull APA (6ed arg.): Hafan

This page is also available in English

Croeso

Croeso i'r canllaw byr hwn am sut i gyfeirnodi'n gywir gan ddefnyddio arddull gyfeirnodi American Psychological Association (APA). Os nad ydych wedi defnyddio arddull gyfeirnodi APA o'r blaen, dechreuwch gyda'r tab 'hanfodion' ar y tudalennau hyn i gael argymhellion am yr hyn sydd ei angen. Rydym hefyd yn argymell eich bod yn gwylio'r tiwtorialau ar-lein sydd ar gael ar y tudalennau cartref hyn.

COVID-19 Update

All Swansea University Libraries are shut in accordance with Government Guidance until further notice. Support is provided online via the library guides and via https://www.swansea.ac.uk/library/. You will not be able to return items you have borrowed. Rest assured that these will be renewed and there will not be a fine. For up to date information, please go to the University's page for Coronavirus, COVID-19 updates. https://www.swansea.ac.uk/about-us/coronavirus/

Tiwtorial ar-lein

Uniondeb Academaidd

Mae'n bwysig eich bod yn darllen Gweithdrefn Camymddwyn Academaidd Prifysgol Abertawe. Bydd methu cydnabod gwaith rhywun arall (h.y. cyfeirio ato'n gywir mewn papur) yn arwain at ganlyniadau difrifol.

Diffinnir llên-ladrad fel defnyddio gwaith rhywun arall, heb ei gydnabod, gan ei gyflwyno i'w asesu fel petai'n waith y myfyriwr; er enghraifft trwy gopïo neu aralleirio heb gydnabod y ffynhonnell. Llên-ladrad yw hwn boed yn fwriadol neu’n anfwriadol. Os oes angen cyngor ychwanegol ar sut i osgoi llen-lladrad cwbwlhewch y tiwtorial ar-lein Llwyddiant academaidd: Sgiliau ar gyfer dysgu, sgiliau ar gyfer bywyd ar gael trwy Blackboard neu Canvas.

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence