Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cadolygiadau Systematig: llenyddiaeth lwyd

This page is also available in English

Beth yw llenyddiaeth lwyd?

Mae llenyddiaeth llwyd yn cyfeirio at y ddau deunydd ymchwil cyhoeddedig ac anghyhoeddedig nad yw ar gael yn fasnachol. Gall adolygiad systematig fod yn rhagfarnllyd pan fydd yn methu i adrodd gwybodaeth hanfodol y gellir eu cuddio mewn rhyw llenyddiaeth lwyd. Mae chwiliad o lenyddiaeth lwyd yn un ffordd o fynd i'r afael adrodd a allai fod yn rhagfarnllyd canlyniadau ymchwil mewn deunydd a gyhoeddir.
Dyma rai enghreifftiau o lenyddiaeth lwyd yw:

 • papurau cynhadledd / trafodion cynhadledd
 • traethodau ymchwil
 • treialon clinigol
 • cylchlythyrau
 • pamffledi
 • adroddiadau
 • taflenni ffeithiau, bwletinau
 • dogfennau llywodraeth
 • arolygon
 • cyfweliadau
 • cyfathrebu anffurfiol (ee blogiau, podlediadau, e-bost)

Gall llenyddiaeth lwyd fod y ffynhonnell orau o hyd ddiweddaraf ymchwil ar rai pynciau yn nodi fodd bynnag fod llenyddiaeth lwyd Nid yw fel arfer yn destun adolygiad gan gymheiriaid, a rhaid eu gwerthuso yn unol â hynny.

Ffynonellau cyffredinol o lenyddiaeth lwyd

 • Adnoddau cyffredinol
  • Chwiliadau o wefannau sefydliadol, llywodraethol a phroffesiynol

Traethodau hir a theses ôl-radd

Crynodebau Cynhadledd a Thrafodion

Crynodebau a thrafodion y Gynhadledd

 • Chwilio tudalennau gwe gynhadledd
 • Hand-chwilio o drafodion cynhadledd cyhoeddi

Cofrestrau treial

 • Cofrestrau treial
  • Cofrestrfeydd penodol Gwlad a gofrestrfeydd fferyllol
  • Cofrestrfeydd eraill ar gael, a gall fod yn werth ymgynghori yn dibynnu ar eich pwnc