Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cadolygiadau Systematig: Proses adolygu systematig

This page is also available in English

Camau yn y Broses Adolygu Systematig

Cam 1: Llunio seiliau eich chwiliad, gan nodi cwestiynau ac ysgrifennu’ch protocol adolygu

Cam 2: Chwiliad Llenyddiaeth

Cam 3: Sgrinio teitlau a chrynodebau

Cam 4: Cyrchu papurau

Cam 5: Dewis papurau testun llawn

Cam 6: Asesu Ansawdd

Cam 7: Dethol data

Cam 8: Dadansoddi a syntheseiddio

Cam 9: Ysgrifennu a golygu

Pennod llyfr a argymhellir - ​Dickson, R., Cherry, M.G. & Boland, A. (2017). Carrying out a systematic review as a Master's thesis. Yn A. Boland, M.G. Cherry R. Dickson (Eds.), Doing a systematic review: A student's guide (pp.1-16). Sage.

Cofrestru protocol

Dylai protocol eich adolygiad systematig amlinellu methodoleg yr astudiaeth, gan gynnwys: cefndir, crynodeb y llenyddiaeth bresennol, cwestiwn a nodau'r ymchwil, dulliau a strategaeth chwilio, sgrinio a dethol, asesiad ansawdd, dethol data, dadansoddi data a fframwaith amser.

Ar ôl i chi ysgrifennu'ch protocol, dylech ei gofrestru gyda PROSPERO, y gofrestr ryngwladol o adolygiadau systematig. Does dim tâl am gofrestru gyda PROSPERO. Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru'ch adolygiad systematig, ewch i http://www.crd.york.ac.uk/PROSPERO/ 

Cofrestri Adolygiadau Systematig/Protocolau Eraill

  • Campbell Collaboration - sy'n cynhyrchu adolygiadau systematig o effeithiau ymyriadau cymdeithasol
  • Cochrane Collaboration - sefydliad rhyngwladol sy'n cynhyrchu ac yn lledaenu adolygiadau systematig o ymyriadau gofal iechyd

Offer ar gyfer adrodd SRS