Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cadolygiadau Systematig: Asesu ansawdd y llenyddiaeth

This page is also available in English

Camau allweddol sy'n ymwneud รข gwerthusiad asesiad beirniadol / ansawdd

Cam 1: Nodwch gynllun(iau) yr astudiaethau i'w cynnwys yn eich adolygiad.

Cam 2: Nodwch y math(au) o offer asesu ansawdd sy'n briodol i'ch adolygiad

Cam 3: Dewch o hyd i offer asesu ansawdd priodol

Cam 4: Cynhaliwch asesiad ansawdd gan ddefnyddio'r offer priodol

Cam 5: Tablwch a chrynhowch ganlyniadau eich asesiad ansawdd

Cam 6: Meddyliwch sut gallai canlyniadau'r asesiad ansawdd effeithio ar argymhellion a chasgliadau eich adolygiad systematig

Pennod llyfr a argymhellir - Greenhalgh, J., & Brown, T. (2017). Quality assessment: Where do I begin? Yn A. Boland, M. G. Cherry & R. Dickson (Goln.), Doing a systematic review: A student's guide (2il arg., tt. 107-130). London: Sage.

Llyfrau ar arfarniad asesiad beirniadol / ansawdd