Skip to Main Content

Cadolygiadau Systematig: Asesu ansawdd y llenyddiaeth

This page is also available in English

Camau allweddol sy'n ymwneud â gwerthusiad asesiad beirniadol / ansawdd

Cam 1: Nodwch gynllun(iau) yr astudiaethau i'w cynnwys yn eich adolygiad.

Cam 2: Nodwch y math(au) o offer asesu ansawdd sy'n briodol i'ch adolygiad

Cam 3: Dewch o hyd i offer asesu ansawdd priodol

Cam 4: Cynhaliwch asesiad ansawdd gan ddefnyddio'r offer priodol

Cam 5: Tablwch a chrynhowch ganlyniadau eich asesiad ansawdd

Cam 6: Meddyliwch sut gallai canlyniadau'r asesiad ansawdd effeithio ar argymhellion a chasgliadau eich adolygiad systematig

Sut byddwch yn gwerthuso'ch canfyddiadau'n feirniadol

Read Chapter 7 - Quality assessment: Where do I begin?

E-ddysgu ar werthuso asesiad beirniadol / ansawdd