Skip to main content

Cadolygiadau Systematig: Hafan

This page is also available in English

Eich Llyfrgellwyr

Introductions to doing a systematic review

Diweddariad COVID

Mae’r Brifysgol yn cynllunio ar gyfer dychwelyd i’w champysau ac ailagor gwasanaethau gan roi’r flaenoriaeth uchaf i iechyd a diogelwch myfyrwyr a staff. Yn unol â chanllawiau gan Lywodraeth Cymru a rheolwyr y Brifysgol, mae staff y Llyfrgelloedd wedi bod yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn yr Adrannau Iechyd a Diogelwch ac Ystadau i gynllunio proses ddychwelyd ddiogel, fesul cam, a fydd yn ein galluogi i sicrhau pellter cymdeithasol o ddau fetr, mannau hylif diheintio dwylo a chyn lleied o gyswllt â phosib wrth ddarparu gwasanaethau. Edrychwch ar ein tudalen we i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf.

Beth yw adolygiad systematig?

"Mae adolygiad systematig yn adolygiad llenyddiaeth wedi'i gynllunio i chwilio am, gwerthuso a syntheseiddio'r dystiolaeth orau sydd ar gael mewn perthynas â chwestiwn ymchwil penodol er mwyn darparu atebion addysgiadol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Wedyn, gellir cyfuno'r wybodaeth hon â doethineb proffesiynol i wneud penderfyniadau cadarn am sut i gyflwyno ymyriadau neu i newid polisi."

Holi Llyfrgellydd

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence