Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Cadolygiadau Systematig: Hafan

This page is also available in English

Eich Llyfrgellwyr

Introductions to doing a systematic review

Diweddariad COVID

Mae’r Brifysgol yn cynllunio ar gyfer dychwelyd i’w champysau ac ailagor gwasanaethau gan roi’r flaenoriaeth uchaf i iechyd a diogelwch myfyrwyr a staff. Yn unol â chanllawiau gan Lywodraeth Cymru a rheolwyr y Brifysgol, mae staff y Llyfrgelloedd wedi bod yn gweithio’n agos gyda chydweithwyr yn yr Adrannau Iechyd a Diogelwch ac Ystadau i gynllunio proses ddychwelyd ddiogel, fesul cam, a fydd yn ein galluogi i sicrhau pellter cymdeithasol o ddau fetr, mannau hylif diheintio dwylo a chyn lleied o gyswllt â phosib wrth ddarparu gwasanaethau. Edrychwch ar ein tudalen we i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf.

Beth yw adolygiad systematig?

"Mae adolygiad systematig yn adolygiad llenyddiaeth wedi'i gynllunio i chwilio am, gwerthuso a syntheseiddio'r dystiolaeth orau sydd ar gael mewn perthynas â chwestiwn ymchwil penodol er mwyn darparu atebion addysgiadol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Wedyn, gellir cyfuno'r wybodaeth hon â doethineb proffesiynol i wneud penderfyniadau cadarn am sut i gyflwyno ymyriadau neu i newid polisi."

Holi Llyfrgellydd

Datganiad Hawlfraint

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

Creative Commons Licence