Skip to Main Content

Biowyddorau: Llyfrau

This page is also available in English

Dod o hyd i lyfrau ar gyfer y biowyddorau

  • Mae’r llyfrgell yn ceisio cadw copïau o’r llyfrau sydd eu hangen arnoch ar gyfer eich cwrs fel y nodwyd gan eich adran. Os sylwch fod rhywbeth ar goll, rhowch wybod i ni.
  • Nid oes gennym ddigon o gopïau ar gyfer un llyfr i bob myfyriwr felly mae’n werth sicrhau eich bod yn gwybod sut i wneud cais am lyfr os yw’r llyfr hwnnw wedi’i fenthyg gan rywun arall - ceir dolen i fideo sy’n dangos sut i wneud hyn yn yr adran ganolog.  

Sut gallaf ddod o hyd i lyfrau ar fy mhwnc

Book stacks

Cadwch lygad am hysbysiadau ar ddiwedd pob silff a fydd yn rhoi mwy o fanylion i chi am y llyfrau yn yr ardal honno.

Crynodeb o’r Cynllun Dosbarthu

        

Dod o hyd i lyfrau

Bydd iFind yn eich helpu i ddod o hyd i lyfrau, gwirio’ch cyfrif a dod o hyd i erthyglau ar bwnc.  Os oes angen cymorth arnoch, bydd y dolenni isod yn mynd â chi i sesiynau tiwtorial ar Youtube a chanllaw y gallwch ei argraffu.

Llyfrau sgiliau astudio

Sut ydw i’n defnyddio llyfrau electronig?

Benthyg