Skip to Main Content

Biowyddorau: Cyfnodolion a cronfeydd data

This page is also available in English

Dod o hyd i erthyglau mewn cyfnodolion

   Mae’r adran hon yn cynnwys:

  • canllawiau a dolenni ar gyfer cronfeydd data er mwyn dod o hyd i erthyglau.
  • ein tiwtorial ar ddod o hyd i erthyglau ar gyfer bioleg, a ddyluniwyd i helpu gyda’ch gwaith prosiect.
  • dolen i browzine sy’n caniatáu i chi bori trwy gyfnodolion biowyddorau.
  • gwybodaeth datrys problemau rhag ofn y byddwch yn cael anawsterau gyda chyfnodolion ar-lein. 
   

 

Adnoddau allweddol ar gyfer y biowyddorau

More tools are listed in the Useful resources box and don't forget to try iFind

Google Scholar & Semantic Scholar

Sut mae gwneud cais?

Dod o hyd i Erthyglau mewn Cyfnodolion

Traethodau hir a theses ôl-radd

Chwilio am Gynnwys Mynediad Agored

Chwilio Mynediad Agored

Logo for Open Access

Mynediad i gynnwys testun llawn, Mynediad Agored, am ddim ac yn gyfreithlon.

Chwilio CORE

 

Datrys problemau gyda chyfnodolion ar-lein

Mae llawer o’n cyfnodolion ar gael ar-lein, ar y campws ac oddi arno pan fyddwch yn defnyddio’ch enw defnyddiwr Prifysgol Abertawe a’ch cyfrinair. Dylai’r dogfennau isod eich helpu gyda rhai problemau cyffredin ond os na allwch gael gafael ar rywbeth y credwch ein bod yn tanysgrifio iddo, rhowch wybod i ni.

Browzine

LibKey Nomad