Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Astudiaethau Plentyndod: Llyfrau ac e-lyfrau

This page is also available in English

Dod o hyd i lyfr gan ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell

Mae'r Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth ar Gampws Parc Singleton ar 4 llawr ac mae wedi'i rhannu'n adenydd y Dwyrain a'r Gorllewin. Rydych yn mynd i mewn i'r Llyfrgell ar lefel 3 yn Adain y Gorllewin. Mae llyfrau wedi'u trefnu fesul pwnc ar silffoedd y Llyfrgell. Mae gan bob pwnc ei rif galw ei hun, a gallwch weld y rhif galw ar feingefn pob llyfr. 

Edrychwch ar ein canllawiau ar sut i ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell, i chwilio am adnoddau.

Darlleniadau allweddol

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano?

iFind, Catalog y Llyfrgell

Chwiliad Uwch

Defnyddio iFind (fideo)

Dod o hyd i lyfrau ar iFind (fideo)

Rhifau Galw defnyddiol ar gyfer Astudiaethau Plentyndod

Dyma rai rifau galw i'ch helpu i ddechrau dod o hyd i lyfrau yn y llyfrgell. Defnyddiwch iFind, catalog y llyfrgell, i chwilio am deitlau a meysydd pwnc penodol. Mae cofnod catalog pob llyfr yn iFind yn cynnwys dolen darganfod i ddangos cynllun llawr yr ardal berthnasol yn y llyfrgell.

Topic

Call number

Location

Seicoleg Plant

BF721

Adain y Gorllewin Lefel 2

Teulu, magu plant

HQ503-HQ1064

Adain y Gorllewin Lefel 1

Plentyndod

HQ767-HQ792

Adain y Gorllewin Lefel 1

Lles plant

HV701-HV1420.5

Adain y Gorllewin Lefel 1

Anabledd

HV1551-HV3024

Adain y Gorllewin Lefel 1

Addysg cyn ysgol

LB1140

Adain y Gorllewin Lefel 1

Addysg gynradd

LB1507

Adain y Gorllewin Lefel 1

Chwarae

HQ782 & LB1140

Adain y Gorllewin  Lefel 1

Iechyd plant

RJ

Adain y Dwyrain Lefel 1

 

E-lyfrau newydd

E-Lyfrau

E-lyfrau - gallwch gyfyngu chwiliadau yn iFind i'r opsiwn Testun Llawn Ar-lein i'ch helpu i ddod o hyd i e-lyfrau'n gyflym.

Dod o hyd i e-lyfrau yn iFind

Dod o hyd i e-lyfrau yn iFind

Mae’r cwrs byr hwn yn rhoi cyfarwyddiadau cam wrth gam er mwyn eich helpu i gyrchu e-lyfrau trwy iFind.

Finding eBooks screenshot