Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Astudiaethau Plentyndod: Cyfnodolion, erthyglau a chronfeydd data

This page is also available in English

Dod o hyd i erthyglau mewn cyfnodolion

Fel arfer, cyhoeddir cyfnodolion yn rheolaidd, er enghraifft bob wythnos, bob mis neu bob chwarter, ac mae pob rhifyn yn cynnwys casgliad o erthyglau gan awduron gwahanol sydd fel arfer yn trafod yr ymchwil diweddaraf.  Gallwch ddod o hyd i'r holl gyfnodolion rydym yn tanysgrifio iddynt drwy ddefnyddio iFind, catalog y llyfrgell.

Bydd yn bwysig iawn defnyddio cyfnodolion yn eich astudiaethau, oherwydd y byddant yn darparu gwybodaeth ddibynadwy a chyfredol, o ansawdd uchel.  Trwy ddefnyddioerthyglau mewn aseiniadau bydd yn dangos eich bod wedi darllen yn eang am eich pwnc.  Y brif ffordd o ddod o hyd i erthyglau am eich pwnc yw defnyddio cronfa ddata lyfryddiaethol.  Yn y bôn, casgliad o wybodaeth neu ddata wedi'i drefnu yw cronfa ddata.  Mae Prifysgol Abertawe'n talu am fynediad i gannoedd o gronfeydd data o safon uchel i'ch helpu i ddod o hyd i'r wybodaeth orau a diweddaraf ar gyfer eich ymchwil.  Mae'r prif gronfeydd data rydym yn eu hargymell wedi'u rhestru isod ond cofiwch y bydd cynnwys pob cronfa ddata'n wahanol, felly mae'n well defnyddio mwy nag un gronfa ddata i sicrhau eich bod yn cael yr holl wybodaeth mae ei hangen arnoch!

Sut mae gwneud cais?

Dod o hyd i Erthyglau mewn Cyfnodolion ar gyfer Aseiniadau

 Nid llyfrau yw'r unig ffynhonnell o wybodaeth. Bydd angen i chi wybod sut i ddod o hyd i erthyglau mewn cyfnodolion. Gall eich llyfrgellydd eich cynghori. Bydd yr awgrymiadau hyn yn eich helpu i ddechrau, a rhowch gipolwg ar yr adran am chwilio llenyddiaeth.

 

Camau Cyntaf: Rhowch gynnig ar yr opsiwn Erthyglau a mwy yn iFind. Defnyddiwch y bar ochr i gyfyngu'ch canlyniadau i gyfnodolion. Gallwch hefyd gyfyngu'ch chwiliad i ddyddiad cyhoeddi. Mae'n hawdd ei ddefnyddio a bydd yn rhoi dolen i destun llawn yr erthygl os yw ar gael.

Symud ymlaen: Wrth i chi fynd ymlaen, bydd angen i chi ddefnyddio cronfeydd data llyfryddiaethol. Bydd rhai cronfeydd data yn well nag eraill ar gyfer agweddau gwahanol ar Astudiaethau Plentyndod. Edrychwch ar y rhestr o Gronfeydd data i weld pa rai yw'r rhain. Bydd angen i chi ddysgu'r ffordd orau o chwilio'r rhain. Edrychwch yn ein hadran Chwilio Llenyddiaeth.

Adolygiadau Llenyddiaeth: Os ydych yn gwneud adolygiad llenyddiaeth, bydd angen sgiliau chwilio da arnoch. Gall eich llyfrgellydd helpu os ydych yn cael anhawster neu os oes angen cyngor arnoch ar sut i gofnodi eich dulliau chwilio. Mae'n bosib, ar y cam hwn, na fydd rhai o'r erthyglau mae eu hangen arnoch ar gael yn ein Llyfrgell. Os yw hyn yn digwydd, gallwch ddefnyddio'n Gwasanaeth  Benthyciadau rhwng Llyfrgelloedd. Bydd staff y gwasanaeth hwn yn archebu copi o'r erthygl i chi.

Gwneud eich prosiect ymchwil eich hun: Mae gan y llyfrgell lyfrau di-rif ar wneud ymchwil. Mae Sage Research Methods yn offeryn dulliau ymchwil sy'n cysylltu cynnwys Sage ar ddulliau ymchwil ag offer chwilio i helpu ymchwilwyr i ateb eu cwestiynau am ddulliau ymchwil.

Cronfeydd data allweddol

Cronfeydd data ychwanegol

Adnoddau yn seiliedig ar dystiolaeth

Traethodau hir a theses ôl-radd

Cyfnodolion Plentyndod Cynnar drwy app Browzine ar gyfer ffonau symudol