Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Astudiaethau Plentyndod: Cyfeirnodi APA (6ed arg.)

This page is also available in English

Rheoli'ch cyfeiriadau

Mae amrywiaeth eang o offer ar gael am ddim i'ch helpu gyda dyfynnu a chreu rhestrau o gyfeiriadau, ond does dim un ohonynt yn berffaith. Felly, mae'n bwysig eich bod yn gyfarwydd â hanfodion Cyfeirnodi a'r pwyntiau allweddol i fod yn ymwybodol ohonynt.

Dyma ychydig o offer rydym yn eu hargymell.

Am gyfeirnod cyflym rhowch gynnig ar y botwm dyfynnu yn Google Scholar (cliciwch ar y ddyfynod o dan y linc yn Scholar)

Uniondeb Academaidd

Mae'n bwysig eich bod yn darllen Gweithdrefn Camymddwyn Academaidd Prifysgol Abertawe. Bydd methu cydnabod gwaith rhywun arall (h.y. cyfeirio ato'n gywir mewn papur) yn arwain at ganlyniadau difrifol.

Diffinnir llên-ladrad fel defnyddio gwaith rhywun arall, heb ei gydnabod, gan ei gyflwyno i'w asesu fel petai'n waith y myfyriwr; er enghraifft trwy gopïo neu aralleirio heb gydnabod y ffynhonnell. Llên-ladrad yw hwn boed yn fwriadol neu’n anfwriadol. Os oes angen cyngor ychwanegol ar sut i osgoi llen-lladrad cwbwlhewch y tiwtorial ar-lein Llwyddiant academaidd: Sgiliau ar gyfer dysgu, sgiliau ar gyfer bywyd ar gael trwy Canvas.

FAQs

Deall cyfeiriad at lyfr

Dyma enghraifft o gyfeiriad at lyfr yn arddull APA

Moyles, J. (Ed.). (2015). The excellence of play (4ydd arg.). Maidenhead: Open University Press.

Golygwyd y llyfr hwn gan J. Moyles a chafodd ei gyhoeddi yn 2015. Y teitl yw The excellence of play a dyma 4ydd argraffiad y llyfr hwn.  Y lleoliad cyhoeddi yw Maidenhead a chafodd ei gyhoeddi gan Open University Press.

Deall cyfeiriad at erthygl mewn cyfnodolyn

Dyma enghraifft o gyfeiriad at erthygl mewn cyfnodolyn yn arddull APA

King, P., & Howard, J. (2014). Children's perceptions of choice in relation to their play at home, in the school playground and at the out-of-school club. Children & Society, 28, 116-127. doi:10.1111/j.1099-0860.2012.00455.x

Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan P. King & J. Howard a theitl yr erthygl yw Children's perceptions of choice in relation to their play at home, in the school playground and at the out-of-school club. Cafodd ei chyhoeddi yn 2014 mewn cyfnodolyn o'r enw Children & Society. Fe'i cyhoeddwyd yng nghyfrol 28 ar dudalennau 116-127. Bydd gan rai erthyglau Ddynodwr Gwrthrych Digidol (doi - Digital Object Identifier) hefyd sy'n debyg i URL sefydlog.

Tiwtorial ar-lein

Sut i fformatio eich rhestr gyfeiriadau (fideo 30 eiliad)