Skip to main content

Walk-in Access Wales: Home

Walk-in Access Wales is a CyMAL funded, WHELF managed pilot project set up to enable members of the public to access electronic resources in Welsh HE libraries / Mae Mynediad Cerdded i Mewn Cymru yn brosiect a ariennir gan CyMAL, a reolir gan WHELF ac a s

Introduction

Mae Mynediad Cerdded i Mewn Cymru yn brosiect a ariennir gan CyMAL, a reolir gan WHELF ac a sefydlwyd i alluogi'r cyhoedd i ddefnyddio adnoddau electronig yn llyfrgelloedd AU Cymru. Am ragor o wybodaeth, ewch ar wefan Mynediad Cerdded i Mewn Cymru: http://walkinaccesswales.wordpress.com

Walk-in Access Wales is a CyMAL funded, WHELF managed pilot project set up to enable members of the public to access electronic resources in Welsh HE libraries. For more information, visit the Walk-in Access Wales website: http://walkinaccesswales.wordpress.com

Os oes angen help arnochgael mynediad i'r adnoddau hyn, ewch i'r Ddesg Gwasanaeth Cwsmeriaid yn y llyfrgell.

If you need help accessing these resources, please visit the Customer Service Desk in the library.

 

JSTOR

JSTOR

Mae JSTOR yn cynnwys testun llawn cyfnodolion, fel arfer o'r rhifyn cyntaf hyd at oddeutu 5 mlynedd yn ôl. Ar gyfer rhifynnau mwy diweddar, un aml darperir dolenni i destun llawn erthyglau ar wefannau allanol. Mae'r pynciau'n cynnwys ecoleg, economeg, addysg, cyllid, hanes, iaith a llenyddiaeth, mathemateg ac ystadegau, athroniaeth, cymdeithaseg, anthropoleg, gwleidyddiaeth ac astudiaethau poblogaeth.

JSTOR contains the full text of journals, usually from their beginning up to about 5 years ago. For more recent years, links to the full text of articles on external sites is often given. Subjects covered include ecology, economics, education, finance, history, language and literature, mathematics and statistics, philosophy, sociology, anthropology, politics and population studies.

http://www.jstor.org

Proquest

Proquest

ProQuest Central yw'r adnodd erthyglau cyfnodolion mwyaf ar gael. Mae'r gronfa yn dod â chronfeydd data cyflawn o feysydd mawrion megis Busnes, Iechyd a Meddyginiaeth, Ieithoedd a Llenyddiaeth, Gwyddorau Cymdeithasol, Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn ogystal â theitlau craidd ym meysydd y Celfyddydau Gweledol a Pherfformio, Hanes, Crefydd, ac Athroniaeth. Mae'r adnodd hefyd yn cynnwys miloedd o bapurau newydd testun llawn o bob rhan o'r byd.

Proquest Central is the largest single periodical resource available, bringing together complete databases across all major subject areas, including Business, Health and Medical, Language and Literature, Social Sciences, Education, Science and Technology, as well as core titles in the Performing and Visual Arts, History, Religion, Philosophy, and includes thousands of full-text newspapers from around the world.

https://search.proquest.com/

Web of Science

Web of Science

Gwasanaeth mynegeio dyfniadau gwyddonol sy'n darparu gwasanaeth cynhwsfawr i chwilio am ddyfyniadau. Mae'n rhoi mynediad i nifer o gronfeydd data sy'n cyfeirnodi ymchwil trawsddisgyblaethol ac yn caniafàu chwiliadau manwl o is-feysydd arbenigol o fewn disgyblaeth academaidd neu wyddonol.

A scientific citation indexing service that provides a comprehensive citation search. It gives access to multiple databases that reference cross-disciplinary research, which allows for in-depth exploration of specialised sub-fields within an academic or scientific discipline.

http://www.webofknowledge.com/

Copyright statement