Skip to main content

Rheolaeth: Myfyrwyr Newydd

This page is also available in English

Croeso i Lyfrgell y Bae

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yn Llyfrgell y Bae. Rydym yma i sicrhau y gallwch ganfod a chael mynediad at y wybodaeth o safon y byddwch ei hangen wrth astudio yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe.

Defnyddiwch y canllaw llyfrgell hwn i ddod o hyd i wybodaeth werthfawr am ein hadnoddau a’n gwasanaethau. Mae’n fan cychwyn da i ddod i ddeall  sut y gall y llyfrgell eich helpu gyda’ch astudiaethau yn Abertawe. 

  • Defnyddiwch yr Hafan i ddod o hyd i fanylion cysylltu ac i wneud apwyntiad gydag arbenigwr pwnc.
  • Mae ‘Sut i ddarganfod’ yn rhoi canllawiau ar sut i ddod o hyd i lyfrau, erthyglau mewn cyfnodolion, data ac ystadegau, ymchwil i’r farchnad a chyhoeddiadau eraill.
  • Mae’r Pecyn Goroesi Aseiniad yn cynnwys cynlluniwr i’ch helpu i ddechrau ar eich aseiniadau, yn ogystal â gwybodaeth fanwl am bob cam o’r broses. 
  • Mae ‘Cael gwybod y diweddaraf’ yn cynnwys ffrwd y blog llyfrgell ar gyfer myfyrwyr yr Ysgol Reolaeth – ffordd dda o gael gwybod am ein newyddion a’n hadnoddau diweddaraf.
  • Edrychwch o dan y tab Cyfeirio i gael cymorth i ddefnyddio arddull cyfeirio APA

Oes gennych unrhyw gwestiynau? E-bostiwch ni yn buslib@swansea.ac.uk neu defnyddiwch yr adnodd sgwrs fyw Holi Llyfrgellydd, sydd ar gael 9am-5pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Sesiynau Cynfino Llyfrgell

Bydd sesiynau cynefino â’r llyfrgell ar gyfer myfyrwyr yr Ysgol Reolaeth yn cael eu trefnu ar gyfer yr Wythnos Groeso. Wedi iddynt gael eu cadarnhau, byddwn yn cyhoeddi’r amseroedd a’r lleoliadau ar ein blog. 

Gwybodaeth am y llyfrgell

  • Mae’r llyfrgell ar agor 24 awr y dydd, 362 diwrnod yr wythnos. Cewch ragor o wybodaeth ar dudalen we Llyfrgell y Bae.
  • Bydd myfyrwyr yn cael eu cofrestru’n awtomatig gyda’r llyfrgell. Eich cerdyn adnabod ar gyfer y coleg yw eich cerdyn llyfrgell. Bydd arnoch ei angen i gael benthyg llyfrau ac i ddefnyddio ein peiriannau argraffu a llungopïo.
  • Wedi ichi gofrestru, byddwch yn gallu gweld eich rhestr ddarllen ar Blackboard (y system e-ddysgu i fyfyrwyr). Bydd hyn yn cael ei esbonio yn ystod y cyfnod cynefino. 
  • Nid yw byth yn rhy gynnar i ymgyfarwyddo â’ch llyfrgell. Gallwch ymweld â’r llyfrgell i gyfeirio at y llyfrau nes byddwch yn dechrau ar eich cwrs. Mae modd gweld rhywfaint o’r cynnwys electronig heb fod yn aelod hefyd.  

Eich Tîm Pwnc

Tîm Llyfrgell y Yr Ysgol Reolaeth yw Naomi, Philippa, Allison a Giles.

Mae eich Llyfrgellwyr yma i’ch helpu canfod y wybodaeth rydych ei hangen ar gyfer eich prosiectau a cyfeirio at y wybodaeth rydych yn ei defnyddio.

Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid

Mae eich Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid yma i’ch cynorthwyo i ddod o hyd i’ch ffordd o gwmpas y llyfrgell a chynnig cymorth TG. Edrychwch ar eu tudalen gwe i gael mwy o fanylion am y gwasanaethau maent yn eu cynnig. Gallwch ddod o hyd iddynt wrth y Ddesg Wybodaeth yn y llyfrgell.

Gallwch gysylltu drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod: