Skip to main content

Rheolaeth: llyfrau

This page is also available in English

iFind

iFind yw'r prif ddull o ddod o hyd i adnoddau a ddarperir gan Lyfrgell Prifysgol Abertawe.

Rhestrau darllen

Mae gan bob modiwl restr ddarllen. Gallwch weld beth sydd ar eich rhestr ddarllen yn FyAstudiaethau

Wrth edrych ar y dudalen FyAstudiaethau ar gyfer eich modiwl, byddwch yn gweld dolen i'r rhestr ddarllen ar ochr chwith y sgrîn.

Fel arfer, bydd yn rhestru darllen hanfodol a deunyddiau a argymhellir neu ddarllen cefndir.

Mae'r rhestrau darllen wedi'u cysylltu ag iFind i'ch galluogi i gael gafael arnynt.

Cael gafael yn y llyfr rydych ei angen

Mae’n bwysig iawn gwneud cais am lyfrau rydych eu hangen os ydynt allan ar fenthyciad.  Os na wnewch chi, efallai y bydd y sawl sydd wedi’u eu benthyca yn eu hadnewyddu.

Mae rhai o’n llyfrau ni ar gael fel e-lyfrau hefyd.  Os yw llyfr ar gael yn electronig, fe welwch dab ‘ar-lein’ o dan y manylion ar iFind.  Bydd gan y tab hwn gyswllt i destun llawn y llyfr.  Gweler y canllaw isod am fanylion pellach.

Mae llyfrau yn fan cychwyn gwych i chwilio am wybodaeth ar gyfer eich aseiniad, ond cofiwch hefyd edrych ar erthyglau mewn cyfnodolion a ffynonellau gwybodaeth dibynadwy eraill.

Cliciwch ar yr adran Adnoddau Allweddol uchod i gael gwybod y lleoedd gorau i chwilio am wybodaeth.  Edrychwch ar yr adran Sut i Ddarganfod i gael gwybod ble i edrych am wybodaeth benodol.

Loading ...

A wyddoch fod gennym e-lyfrau?