Skip to main content

Rheolaeth: Hafan

This page is also available in English

Cyflwyniad

Dyma Ganllaw y Llyfrgell ar gyfer yr Ysgol Reolaeth, sy’n cynnwys y rhaglenni Cyfrifeg a Chyllid, Rheoli Busnes, Marchnata ac Economeg.

Eich Tîm Pwnc

Tîm Llyfrgell y Yr Ysgol Reolaeth yw Naomi, Philippa, Allison a Giles.

Mae eich Llyfrgellwyr yma i’ch helpu canfod y wybodaeth rydych ei hangen ar gyfer eich prosiectau a cyfeirio at y wybodaeth rydych yn ei defnyddio.

Trefnu apwyntiad

Gallwch archebu apwyntiad gyda llyfrgellydd am gymorth gyda chwilio am lenyddiaeth, cyfeirnodi, a chanfod gwybodaeth benodol i bwnc.

Gwnewch apwyntiad gan ddefnyddio’r calendr isod. Gall holl apwyntiadau fod un ai yn bersonol yn Llyfrgell y Bae neu drwy Skype. Rhowch wybod i ni pa un sy’n well gennych pan gwblhewch y ffurflen gofrestru.

Anfonwch e-bost at buslib@swansea.ac.uk os hoffech drefnu apwyntiad ar amser arall.