Skip to main content

Rheolaeth: erthyglau mewn cyfnodolion

This page is also available in English

Pam dylech ddefnyddio erthyglau mewn cyfnodolion

Efallai eich bod yn meddwl y gallwch gael gafael ar yr holl wybodaeth angenrheidiol o lyfrau testun a gwefannau, ond mae'n syniad da cynnwys erthyglau o gyfnodolion yn eich ymchwil hefyd.

Mae cyfnodolion yn cynnwys casgliadau o erthyglau a chânt eu cyhoeddi'n rheolaidd (fel arfer, bob wythnos, mis, chwarter neu flwyddyn). Fel arfer, mae cyfnodolyn yn canolbwyntio ar bwnc penodol. Mae cyfnodolion yn darparu gwybodaeth sy'n:

  • Amserol - cyhoeddir cyfnodolion yn amlach na llyfrau, felly cewch yr wybodaeth ddiweddaraf mewn cyfnodolion diweddar
  • Cryno - mae erthyglau mewn cyfnodolion yn fyrrach eu darllen na llyfrau
  • Awdurdodol - ysgrifennir erthyglau gan arbenigwyr (naill ai academyddion neu ymarferwyr proffesiynol).  Mae cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid yn cynnwys erthyglau sydd wedi cael eu harchwilio a'u hadolygu gan fwrdd golygyddol y cyfnodolyn i sicrhau bod yr ymchwil yn ddibynadwy, yn gywir ac yn gadarn cyn cyhoeddi'r erthygl.

Fel arfer, mae cyfnodolion ym Mhrifysgol Abertawe'n trafod pynciau academaidd ac rydym yn talu i chi gael mynediad i filoedd o gyfnodolion ar draws pob maes pwnc.

Ble i ddod o hyd i erthyglau mewn cyfnodolion

Mae iFind yn fan cychwyn da i ddechrau chwilio am erthyglau mewn cyfnodolion. Gwaelod y FfurflenGwaelod y Ffurflen.

Byddwch yn cael canlyniadau mwy perthnasol drwy chwilio cronfeydd data arbenigol megis Business Source Complete Ebsco a chasgliad busnes ProQuest.

Gallwch weld rhestr lawn o'n cronfeydd data o erthyglau cyfnodolion yma.

Enghraifft o chwiliad yn Business Source Complete

Enghraifft o chwiliad yn ProQuest Business Collection

Tiwtoralau ar-lein Abertawe (SWOTs)

Ydych chi'n cofio sut i ddod o hyd i gylchronau ac erthyglau? 
Bydd y tiwtorial hon yn dangos i chi sut i ddod o hyd a chael mynediad i gylchgronau ac erthyglau ar gyfer
eich cwrs.  Os oes angen rhagor o help arnoch yna defnyddiwch y sgwrs fyw Holi Llyfrgellydd neu ebostiwch.

Sleid yn cynnwys gwybodaeth am strategaeth chwilio. Cliciwch ar y ddelwedd i weld dogfen yn cynnwys testun llawn yr holl sleidiau yn y galeri delweddau.
Sleid yn cynnwys gwybodaeth am strategaeth chwilio. Cliciwch ar y ddelwedd i weld dogfen yn cynnwys testun llawn yr holl sleidiau yn y galeri delweddau.
Sleid yn cynnwys gwybodaeth am strategaeth chwilio. Cliciwch ar y ddelwedd i weld dogfen yn cynnwys testun llawn yr holl sleidiau yn y galeri delweddau.
Sleid yn cynnwys gwybodaeth am strategaeth chwilio. Cliciwch ar y ddelwedd i weld dogfen yn cynnwys testun llawn yr holl sleidiau yn y galeri delweddau.
Sleid yn cynnwys gwybodaeth am strategaeth chwilio. Cliciwch ar y ddelwedd i weld dogfen yn cynnwys testun llawn yr holl sleidiau yn y galeri delweddau.
Sleid yn cynnwys gwybodaeth am strategaeth chwilio. Cliciwch ar y ddelwedd i weld dogfen yn cynnwys testun llawn yr holl sleidiau yn y galeri delweddau.
Sleid yn cynnwys gwybodaeth am strategaeth chwilio. Cliciwch ar y ddelwedd i weld dogfen yn cynnwys testun llawn yr holl sleidiau yn y galeri delweddau.
Sleid yn cynnwys gwybodaeth am strategaeth chwilio. Cliciwch ar y ddelwedd i weld dogfen yn cynnwys testun llawn yr holl sleidiau yn y galeri delweddau.

Pori drwy’r cyfnodolion

Tu hwnt i Lyfrgell Prifysgol Abertawe

Ymweld a llyfrgelloedd eraill

Efallai yr hoffech ymweld â llyfrgelloedd prifysgolion eraill:

  1. Naill ai er hwylustod neu am eu bod yn agosach at eich tref gartref
  2. Neu am fod casgliadau arbenigol ganddynt.

Mae Prifysgol Abertawe yn aelod o gynllun SCONUL Access. Mae'n caniatáu i staff academaidd, myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig, myfyrwyr ôl-raddedig amser llawn, myfyrwyr rhan-amser, myfyrwyr dysgu o bell neu fyfyrwyr ar leoliad fenthyca o lyfrgelloedd addysg uwch sy'n aelod o'r cynllun ar draws y Deyrnas Unedig. Mae'r arweiniad hwn yn esbonio sut y gallwch ymuno â chynllun SCONUL Access.

Benthyciadau rhwng llufrgelloedd

Gall y Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau gael gafael ar amrywiaeth eang o ddeunyddiau, gan gynnwys llyfrau, erthyglau cyfnodolion, traethodau ymchwil, trafodaethau cynadleddau a phatentau. Mae ffurflenni cais ar gael yn electronig ar dudalen we Cyflenwi Dogfennau (dolen isod) neu gallwch ofyn wrth Ddesg y Llyfrgell. Mae benthyciadau rhwng llyfrgelloedd yn cymryd 7 niwrnod fel arfer, ond gall amrywio. Os yw'n eitem fenthyg, bydd angen i chi ei chasglu o Ddesg y Llyfrgell.

Mae rhagor o wybodaeth ar dudalen we Cyflenwi Dogfennau.