Skip to main content

Rheolaeth: cyhoeddiadau eraill

This page is also available in English

Sut i ganfod cyhoeddiadau swyddogol

Mae pob corff swyddogol yn cyhoeddi nifer fawr o wybodaeth: cofnodion o gyfarfodydd, adroddiadau blynyddol, ystadegau, adroddiadau, llyfrau a chyfnodolion a ddyluniwyd i hysbysu’r cyhoedd. Bydd y canllawiau hyn o gymorth i chi ganfod y wybodaeth swyddogol rydych ei hangen. Mae dolenni gwe defnyddiol isod.

Bydd y dolenni hyn yn eich cynorthwyo i ganfod dogfennau a gwybodaeth o genhedloedd datganoledig y DU. Gallwch hefyd ei chanford hi'n ddefnyddio gwirio'r canllaw Cyhoeddiadau Swyddogol Prydain o dan tab y DU.

Gwefannau gyda gwybodaeth defnyddiol am lywodraethau lleol, ynghyd â dolenni uniongyrchol i rai gwefannau cyngor.

Gwefannau i'ch cynorthwyo i ganfod gwybodaeth a chyhoeddiadau gyda safbwynt rhyngwladol.

Loading ...

Sut i ddod o hyd i ddeunydd cyfeirio

I ddod o hyd i ffeithiau dibynadwy yn gyflym, defnyddiwch adnoddau cyfeirio megis geiriaduron a gwyddoniaduron.

Mae'r llyfrgell yn darparu mynediad i amrywiaeth eang o ddeunyddiau cyfeirio, wedi'u hargraffu ac ar-lein. Gallwch ddod o hyd iddynt drwy chwilio iFind.

Ydy'n iawn defnyddio Wikipedia?

Gwyddoniadur ar-lein yw Wikipedia. Gall unrhyw un greu a golygu gwybodaeth ar Wikipedia. Pan fyddwch yn chwilio ar y rhyngrwyd, yn aml, tudalennau Wikipedia sy'n ymddangos ar frig y canlyniadau chwilio. Yn debyg i unrhyw wyddoniadur, gall Wikipedia fod yn ddefnyddiol ar gyfer dealltwriaeth gychwynnol o bwnc, ond ni ddylech ddibynnu arno i ddarparu gwybodaeth ar gyfer eich aseiniadau. Bydd y person sy'n marcio'ch aseiniad am weld cyfeiriadau at lyfrau, erthyglau mewn cyfnodolion a ffynonellau gwybodaeth eraill sy'n benodol i'ch pwnc i ddangos eich bod wedi darllen yn eang ac wedi datblygu dealltwriaeth dda o'r pwnc.

Cymraeg

Sylwch, byddwn yn ychwanegu at yr adran hon yn fuan wrth i ragor o ganllawiau ddod ar gael yn Gymraeg. Ymddiheuriadau am yr oedi.

Dod o hyd i erthyglau papur newydd

Bydd y cwrs byr canlynol yn egluro sut i ganfod erthyglau mewn papurau newydd. Cliciwch ar y ddelwedd isod i lansio’r cwrs.  

Fel arall, cliciwch ar y tabiau i ganfod y dolenni uniongyrchol at yr adnoddau papurau newydd.

The Financial Times - un o sefydliadau newyddion busnes mwyaf blaenllaw'r byd. Mae'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol am ei awdurdod, ei uniondeb a'i gywirdeb. Mae'n darparu newyddion, sylwadau, data a dadansoddiad hanfodol i'r gymuned fusnes fyd-eang.

Gwnewch yn siŵr bod gennych fynediad llawn i erthyglau, sylwadau, rhybuddion ac offer sydd ar gael gan yr FT. Ewch i www.ft.com a chofrestrwch gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe.

Mae canllaw ar gael o FT.com.

NexisUK - dyma gronfa ddata o bapurau newydd rhyngwladol o ansawdd, gan gynnwys The Times, Guardian, Independent, Le Monde, Die Zeit, Australasian Business Intelligence, International Herald Tribune, South China Morning Post, Moscow Times. Mae'n cynnwys papurau newydd o ddechrau'r 1990au hyd at heddiw.

Pam dylwn i ei defnyddio?

  • Gallwch chwilio ar draws sawl papur newydd ar yr un pryd.
  • Mae'r cronfeydd data'n darparu testun llawn erthyglau yn rhad ac am ddim a does dim angen cofrestru.
  • Mae'n hawdd cyfyngu chwiliad ar sail enw newyddiadurwr, iaith, gwlad neu deitl papur newydd unigol.

The Economist - cylchgrawn wythnosol yw hwn sy'n ymdrin â busnes, cyllid, economeg, gwyddoniaeth, technoleg a'r celfyddydau. Gellir dod o hyd i erthyglau o The Economist yng nghasgliad busnes ProQuest.

Yn ogystal â chynnwys erthyglau o The Economist, mae ProQuest Business Collection yn darparu mynediad i eitemau newyddion eraill. Chwiliwch gan ddefnyddio'ch allweddeiriau, wedyn mireiniwch eich chwiliad gan ddefnyddio Source Type ar ochr dde'r dudalen canlyniadau.

Loading ...

Adroddiadau ymchwil WISERD

WISERD yw Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru. Mae’r Sefydliad yn fenter ar y cyd rhwng Prifysgolion  AberystwythBangorCaerdydd,  De Cymru  ac Abertawe. Gallwch gael mynediad at eu hadroddiadau ymchwil yma.