Skip to main content

Rheolaeth: cyhoeddiadau eraill

This page is also available in English

Sut i ganfod cyhoeddiadau swyddogol

Mae pob corff swyddogol yn cyhoeddi nifer fawr o wybodaeth: cofnodion o gyfarfodydd, adroddiadau blynyddol, ystadegau, adroddiadau, llyfrau a chyfnodolion a ddyluniwyd i hysbysu’r cyhoedd. Bydd y canllawiau hyn o gymorth i chi ganfod y wybodaeth swyddogol rydych ei hangen. Mae dolenni gwe defnyddiol isod.

Bydd y dolenni hyn yn eich cynorthwyo i ganfod dogfennau a gwybodaeth o genhedloedd datganoledig y DU. Gallwch hefyd ei chanford hi'n ddefnyddio gwirio'r canllaw Cyhoeddiadau Swyddogol Prydain o dan tab y DU.

Gwefannau gyda gwybodaeth defnyddiol am lywodraethau lleol, ynghyd â dolenni uniongyrchol i rai gwefannau cyngor.

Gwefannau i'ch cynorthwyo i ganfod gwybodaeth a chyhoeddiadau gyda safbwynt rhyngwladol.

Loading ...

Sut i ddod o hyd i ddeunydd cyfeirio

I ddod o hyd i ffeithiau dibynadwy yn gyflym, defnyddiwch adnoddau cyfeirio megis geiriaduron a gwyddoniaduron.

Mae'r llyfrgell yn darparu mynediad i amrywiaeth eang o ddeunyddiau cyfeirio, wedi'u hargraffu ac ar-lein. Gallwch ddod o hyd iddynt drwy chwilio iFind.

Ydy'n iawn defnyddio Wikipedia?

Gwyddoniadur ar-lein yw Wikipedia. Gall unrhyw un greu a golygu gwybodaeth ar Wikipedia. Pan fyddwch yn chwilio ar y rhyngrwyd, yn aml, tudalennau Wikipedia sy'n ymddangos ar frig y canlyniadau chwilio. Yn debyg i unrhyw wyddoniadur, gall Wikipedia fod yn ddefnyddiol ar gyfer dealltwriaeth gychwynnol o bwnc, ond ni ddylech ddibynnu arno i ddarparu gwybodaeth ar gyfer eich aseiniadau. Bydd y person sy'n marcio'ch aseiniad am weld cyfeiriadau at lyfrau, erthyglau mewn cyfnodolion a ffynonellau gwybodaeth eraill sy'n benodol i'ch pwnc i ddangos eich bod wedi darllen yn eang ac wedi datblygu dealltwriaeth dda o'r pwnc.

Cymraeg

Sylwch, byddwn yn ychwanegu at yr adran hon yn fuan wrth i ragor o ganllawiau ddod ar gael yn Gymraeg. Ymddiheuriadau am yr oedi.

Dod o hyd i erthyglau papur newydd

Bydd y cwrs byr canlynol yn egluro sut i ganfod erthyglau mewn papurau newydd. Cliciwch ar y ddelwedd isod i lansio’r cwrs.  

Fel arall, cliciwch ar y tabiau i ganfod y dolenni uniongyrchol at yr adnoddau papurau newydd.

The Financial Times - un o sefydliadau newyddion busnes mwyaf blaenllaw'r byd. Mae'n cael ei gydnabod yn rhyngwladol am ei awdurdod, ei uniondeb a'i gywirdeb. Mae'n darparu newyddion, sylwadau, data a dadansoddiad hanfodol i'r gymuned fusnes fyd-eang.

Gwnewch yn siŵr bod gennych fynediad llawn i erthyglau, sylwadau, rhybuddion ac offer sydd ar gael gan yr FT. Ewch i www.ft.com a chofrestrwch gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe.

Mae canllaw ar gael o FT.com.

NexisUK - dyma gronfa ddata o bapurau newydd rhyngwladol o ansawdd, gan gynnwys The Times, Guardian, Independent, Le Monde, Die Zeit, Australasian Business Intelligence, International Herald Tribune, South China Morning Post, Moscow Times. Mae'n cynnwys papurau newydd o ddechrau'r 1990au hyd at heddiw.

Pam dylwn i ei defnyddio?

  • Gallwch chwilio ar draws sawl papur newydd ar yr un pryd.
  • Mae'r cronfeydd data'n darparu testun llawn erthyglau yn rhad ac am ddim a does dim angen cofrestru.
  • Mae'n hawdd cyfyngu chwiliad ar sail enw newyddiadurwr, iaith, gwlad neu deitl papur newydd unigol.

The Economist - cylchgrawn wythnosol yw hwn sy'n ymdrin â busnes, cyllid, economeg, gwyddoniaeth, technoleg a'r celfyddydau. Gellir dod o hyd i erthyglau o The Economist yng nghasgliad busnes ProQuest.

Yn ogystal â chynnwys erthyglau o The Economist, mae ProQuest Business Collection yn darparu mynediad i eitemau newyddion eraill. Chwiliwch gan ddefnyddio'ch allweddeiriau, wedyn mireiniwch eich chwiliad gan ddefnyddio Source Type ar ochr dde'r dudalen canlyniadau.

UK Press Online
 
Mae’r safle UKPressOnline yn rhoi mynediad i destun llawn (ffacsimilïau tudalen lawn) y Daily Mirror o 1903 hyd heddiw a’r Daily Express o 1900 hyd heddiw. Mae’n cynnwys hefyd y Sunday Express a Daily Star (o 2000 hyd heddiw) a Star Sunday (o 2002 hyd heddiw). Gellir gweld pob rhifyn fel y byddai wedi'i gyhoeddi'n wreiddiol (ynghyd â ffotograffau, lluniau, hysbysebion etc.).
Welsh Newspapers Online
 
Mae Welsh Newspapers Online yn cynnig mynediad am ddim i thua 120 o bapurau newydd Cymreig gan ddyddio’n ôl i 1919. Mae’n cynnwys y rhan fwyaf o The Cambrian rhwng 1804 a 1910.
 

Mynediad at Y Cambrian Index ar-lein yma

Proquest US Newsstream
 
Mae’r cynnig yn rhoi mynediad at destun llawn papurau newydd, gwefannau newyddion a blogiau gan gyhoeddwyr blaenllaw drwy’r byd. Mae’n cynnwys ffeil wrth gefn ar gyfer y rhan fwyaf o bapurau newydd, gan ddarparu mynediad at erthyglau, colofnau, erthyglau golygyddol, coflithoedd a nodweddion a gyhoeddwyd ym mhob papur. Mae’r papurau newydd mawr yn cynnwys y New York Times, Wall Street Journal, Chicago Tribune, Washington Post, USA Today, Los Angeles Times, Boston Globe, The Guardian a llawer mwy o deitlau cenedlaethol a rhanbarthol eraill.
Gale Primary Sources Platform
 
Adnodd sy’n croes chwilio Casgliad Burney o’r 17eg-18fed Ganrif, Cyfnodolion y DU o’r 19eg Ganrif, Papurau Newydd y Llyfrgell Brydeinig, Picture Post ac Archif Ddigidol The Times.
Loading ...

Adroddiadau ymchwil WISERD

WISERD yw Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru. Mae’r Sefydliad yn fenter ar y cyd rhwng Prifysgolion  AberystwythBangorCaerdydd,  De Cymru  ac Abertawe. Gallwch gael mynediad at eu hadroddiadau ymchwil yma.