Skip to main content

Ysgoloriaeth Dysgu ac Addysgu (SOTL): Cyfnodolion SOTL

This page is also available in English

Cyfnodolion Arwyddocaol Addysg Uwch

Mae defnyddio mydryddiaeth i raddio cyfnodolion yn ymarfer sy’n cael ei wrthwynebu. Mae’r cyfnodolion sy’n cael eu rhestru yma wedi eu cydnabod am eu heffaith, serch hynny mae’n hynod bwysig nodi y gall erthyglau o safon uchel ymddangos ar draws ystod eang o gyfnodolion sydd wedi eu harchwilio gan gymheiriaid a dylid eu beirniadu am eu nodweddion eu hunain.

Mae nifer o’r teitlau hyn yn canolbwyntio’n gryf ar yr UDA, mae eraill yn fwy rhyngwladol.

Gwybodaeth RSS

Mae defnyddio gwybodaeth RSS yn fodd i ddod â gwybodaeth at ei gilydd o nifer o wahanol ffynonellau. Defnyddiwch wybodaeth RSS ar gyfer eich rhybuddion cyfnodolyn ac i gael y newyddion diweddaraf o wefannau a blogiau.

Defnyddir y symbol hwn fel arfer i’ch hysbysu fod gwybodaeth RSS ar gael.

Darllenydd gwybodaeth RSS poblogaidd yw Feedly, er mae rhai eraill ar gael.

Cyhoeddi SOTL

Bydd gan bob maes pwnc ateb ei hun i’r cwestiwn “ble i fynd i gyhoeddi ymchwil addysg?”

Hysbysiadau

iFind yw chwilotwr Llyfrgell Prifysgol Abertawe am lyfrau, cyfnodolion, erthyglau a mwy, mewn print ac ar-lein. Gallwch osod hysbysiadau chwilio iFind, sy'n golygu y cewch e-byst rheolaidd am unrhyw ganlyniadau newydd sy'n bodloni'ch meini prawf chwilio.

Zetoc cronfa ddata sy'n rhoi mynediad at Dabl Cynnwys Electronig (ETOC) y Llyfrgell Brydeinig o dros 29,000 o gyfnodolion a mwy na 52 miliwn o ddyfyniadau erthyglau a phapurau cynhadledd. Mae Zetoc Alert yn wasanaeth ymwybyddiaeth cyfredol sy'n anfon e-bost hysbysu atoch ar sail eich meini prawf chwilio bob tro y caiff data newydd eu llwytho i'r gronfa ddata. Gallai'r chwiliadau fod am gyfnodolion penodol, am awduron neu am eiriau allweddol mewn teitlau erthyglau a phapurau. Gwyliwch y sgrinlediad hwn am gyfarwyddiadau cam wrth gam ar gyfer creu hysbysiadau Zetoc.

JournalTOCs yw'r casgliad chwiliadwy mwyaf o Dablau Cynnwys (TOC) cyfnodolion ysgolheigaidd. Mae'n cynnwys manylion erthyglau dros 19,500 o gyfnodolion a gasglwyd yn uniongyrchol o 1,115 o gyhoeddwyr. Mae JournalTOCs wedi cymryd gofal arbennig i gynnwys yr holl gyfnodolion sydd uchaf eu parch yn eu meysydd, gan warantu canlyniadau o ansawdd uchel. Gallwch ei bori neu ddefnyddio porthiannau RSS i gadw i fyny. Mae'r safle'n caniatáu mynediad uniongyrchol at erthyglau os oes gennym danysgrifiad.

Loading ...

Cyfnodolion addysg