Skip to main content

Rheolaeth: Cyfeirio

This page is also available in English

Uniondeb Academaidd

Mae gwybodaeth bellach neu arweiniad ynghylch llên-ladrad a chyfeirnodi ar gael gan dîm pwnc llyfrgell yr Ysgol Reolaeth ar buslib@abertawe.ac.uk.  Mae hefyd yn bwysig i chi ddarllen Gweithdrefn Camymddygiad Academaidd Prifysgol Abertawe.  

I ganfod mwy am arfer academaidd da, ewch i’r sesiwn diwtorial Uniondeb Academaidd sy’n rhan o gyfres o gyrsiau ar-lein, Llwyddiant Academaidd: Sgiliau Dysgu, Sgiliau am Oes. (Bydd angen i chi fewngofnodi i Blackboard i ddefnyddio’r dolenni hyn.)

Cyfeirnodi yn Unol a'r Dull APA 6

Tiwtorial cyfeiriadau

 

FAQ

Arddull gyfeirio APA

  

                   Canllaw Cyfeirnodi APA (Byr)                                         Canllaw Cyfeirnodi APA (Llawn)

 

Rheoli'ch cyfeiriadau

Mae amrywiaeth eang o offer ar gael am ddim i'ch helpu gyda dyfynnu a chreu rhestrau o gyfeiriadau, ond does dim un ohonynt yn berffaith. Felly, mae'n bwysig eich bod yn gyfarwydd â hanfodion Cyfeirnodi APA a'r pwyntiau allweddol i fod yn ymwybodol ohonynt.

Dyma ychydig o offer rydym yn eu hargymell.

Cofiwch y gallwch drefnu apwyntiad un i un gyda'ch llyfrgellwyr i gael cymorth a chyngor ar gyfeirnodi.

Endnote

Pecyn meddalwedd yw EndNote sydd o gymorth i chi roi trefn ar eich cyfeiriadau a’r ffeiliau PDF. Mae’n gweithio gyda Word er mwyn fformatio’ch cyfeiriadau heb i chi orfod poeni am atalnodi ac ati.

Dysgwch sut i ddefnyddio EndNote mewn darnau bach rhesymol.

  • Cadw, trefnu a rhannu’ch gwybodaeth gyfeiriol
  • Creu rhestrau cyfeiriol yn y modd cywir
  • Defnyddio EndNote gyda Word i roi dyfyniadau a rhestr gyfeirio wrth i chi ysgrifennu’ch aseiniadau.

Cwrs agored ar-lein yw 5 diwrnod o EndNote ar gyfer myfyrwyr Prifysgolion Abertawe.
Ewch i 5daysofendnote.wordpress.com  i ddysgu rhagor a thanysgrifio.

 

  •  

Cymraeg

Sylwch, byddwn yn ychwanegu at yr adran hon yn fuan wrth i ragor o ganllawiau ddod ar gael yn Gymraeg. Ymddiheuriadau am yr oedi.