Skip to main content

Rheolaeth: Cael gwybod y diweddaraf

This page is also available in English

Beth yw eich barn am y Canllawiau Llyfrgell

A allwch ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei hangen yn y Canllaw Llyfrgell hwn? Cymerwch yr arolwg byr hwn i’n hysbysu. Cewch eich cynnwys mewn raffl i ennill banc pŵer. 

Hysbysiadau

iFind yw chwilotwr Llyfrgell Prifysgol Abertawe am lyfrau, cyfnodolion, erthyglau a mwy, mewn print ac ar-lein. Gallwch osod hysbysiadau chwilio iFind, sy'n golygu y cewch e-byst rheolaidd am unrhyw ganlyniadau newydd sy'n bodloni'ch meini prawf chwilio.

Zetoc cronfa ddata sy'n rhoi mynediad at Dabl Cynnwys Electronig (ETOC) y Llyfrgell Brydeinig o dros 29,000 o gyfnodolion a mwy na 52 miliwn o ddyfyniadau erthyglau a phapurau cynhadledd. Mae Zetoc Alert yn wasanaeth ymwybyddiaeth cyfredol sy'n anfon e-bost hysbysu atoch ar sail eich meini prawf chwilio bob tro y caiff data newydd eu llwytho i'r gronfa ddata. Gallai'r chwiliadau fod am gyfnodolion penodol, am awduron neu am eiriau allweddol mewn teitlau erthyglau a phapurau. Gwyliwch y sgrinlediad hwn am gyfarwyddiadau cam wrth gam ar gyfer creu hysbysiadau Zetoc.

JournalTOCs yw'r casgliad chwiliadwy mwyaf o Dablau Cynnwys (TOC) cyfnodolion ysgolheigaidd. Mae'n cynnwys manylion erthyglau dros 19,500 o gyfnodolion a gasglwyd yn uniongyrchol o 1,115 o gyhoeddwyr. Mae JournalTOCs wedi cymryd gofal arbennig i gynnwys yr holl gyfnodolion sydd uchaf eu parch yn eu meysydd, gan warantu canlyniadau o ansawdd uchel. Gallwch ei bori neu ddefnyddio porthiannau RSS i gadw i fyny. Mae'r safle'n caniatáu mynediad uniongyrchol at erthyglau os oes gennym danysgrifiad.

Loading ...

Archwilio ein cyfnodolion gyda BrowZine

Blog Llyfrgell ar gyfer yr Ysgol Reolaeth

Loading ...

Gwybodaeth RSS

Mae defnyddio gwybodaeth RSS yn fodd i ddod â gwybodaeth at ei gilydd o nifer o wahanol ffynonellau. Defnyddiwch wybodaeth RSS ar gyfer eich rhybuddion cyfnodolyn ac i gael y newyddion diweddaraf o wefannau a blogiau.

Defnyddir y symbol hwn fel arfer i’ch hysbysu fod gwybodaeth RSS ar gael.

Darllenydd gwybodaeth RSS poblogaidd yw Feedly, er mae rhai eraill ar gael.

Twitter

Mae Twitter yn offeryn defnyddiol ar gyfer cadw pethau yn gyfredol. Os nad ydych yn defnyddio Twitter ar hyn o bryd ystyriwch ymuno â chwrs 5 days of Twitter (#SU5DOT) nesaf Prifysgol Abertawe, a fydd o gymorth i chi fedru dechrau defnyddio Twitter yn y brifysgol.

Awgrymiadau da ar gyfer defnyddio Twitter yn y brifysgol