Skip to main content

Rheolaeth: Pecyn Goroesi Aseiniad (ASK)

This page is also available in English

ASKYdych chi erioed wedi pendroni ynghylch sut i ddechrau ysgrifennu'ch traethawd neu'ch aseiniad? Bydd gwefan y Pecyn Cymorth Goroesi Aseiniadau yn eich helpu i roi trefn ar eich meddyliau ac yn darparu canllawiau defnyddiol ar hyd y ffordd.Teipiwch ddyddiad dychwelyd eich aseiniad, a chewch linell amser i'ch helpu i gwblhau'ch aseiniad ar amser.

Pecyn Goroesi Aseiniad (ASK)

Y dyddiad y byddwch yn cychwyn yr aseiniad:

- -

Y dyddiad y dylid cyflwyno’r aseiniad:

- -

Cyfrifwch amserlen yr aseiniad

Sut mae defnyddio fy ymchwil?

Dod o hyd i ddeunyddiau llyfrgell

Sut mae mynd ati gydag aseiniad

Ydw i wedi gwneud popeth sy'n angenrheidiol?

Mathau arbenigol o wybodaeth

Gall tîm pwnc llyfrgell yr Ysgol Reolaeth eich helpu i ddod o hyd i’r ymchwil a’r wybodaeth yr ydych eu hangen ar gyfer eich aseiniadau yn ogystal â chynnig cyngor ar gyfeirnodi. Gallwch wneud apwyntiad gyda llyfrgellydd neud e-bostiwch y tîm ar buslib@abertawe.ac.uk

Am gymorth gyda datblygu eich sgiliau ysgrifennu academaidd a strwythuro eich gwaith, gweler y Ganolfan Llwyddiant Academaidd.