Skip to main content

Sgiliau Ymchwil: Hyrwyddo'ch Ymchwil

This page is also available in English

Twitter: offer a strategaethau ar gyfer ymchwilwyr

Bydd y sesiwn hon yn archwilio strategaethau ar gyfer defnyddio Twitter i hyrwyddo'ch ymchwil a'ch proffil. Byddwn hefyd yn edrych ar rai offer Twitter sy'n gallu gwella'ch profiad o Twitter a'i wneud yn haws ei reoli.

[Ionawr 2019]

Gwerthuso ymchwil drwy ddefnyddio niferoedd: cyflwyniad i fetrigau dyfynnu

Archwiliwch hyn os oes gennych ddiddordeb yn y ffordd y cewch eich barnu fel ymchwilydd drwy ddefnyddio metrigau dyfynnu (sef cyfrif nifer y cyfeiriadau gan eraill at bapur rydych wedi ei gyhoeddi). Defnyddir metrigau ar gyfer gwerthuso ymchwilwyr a sefydliadau, a sut y gallai hyn effeithio ar eich rhagolygon yn y byd academaidd. Gall hwn fod yn faes dadleuol: a yw metrigau'n datgelu cryfderau ymchwil, neu a yw'n achos o ddefnyddio niferoedd syml ar gyfer osgoi problem fwy cymhleth?

Ar ddiwedd y sesiwn hon:

  • Bydd gennych ddealltwriaeth sylfaenol o'r ffyrdd y caiff dyfyniadau eu cyfrif a'u cymharu.
  • Byddwch yn deall pam mae metrigau cyfrifol yn bwysig.

Byddwch wedi cael gwybod sut mae ymchwil, prifysgolion, ac ymchwilwyr yn cael eu barnu fwyfwy drwy gyfrif nifer y dyfyniadau, a manteision ac anfanteision y dull hwn.

[Tachwedd 2017]

Codi eich Proffil Ymchwil

Bydd y sesiwn hon yn cynnig trosolwg o'r ystod o offer ar-lein sydd ar gael i greu proffil academaidd proffesiynol ar-lein. Byddwn yn trafod creu'ch hunaniaeth ymchwil (hawlio'ch cyhoeddiadau a'ch dyfyniadau), gwefannau rhwydweithio cymdeithasol i ymchwilwyr a'r cyfryngau cymdeithasol fel ffordd o ledaenu'ch ymchwil a chodi'ch proffil.

[Mawrth 2018]

Dod o hyd i'ch rhwydwaith ymchwil

Awgrymiadau ar gyfer dod o hyd i'ch cymuned ymchwil ar-lein!

[Tachwedd 2016]

 

"Stand Out and Be Counted"

Sesiwn hanner diwrnod oedd hon ar gyfer ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa. Diben y gweithdy oedd dysgu am offer sy'n gallu eich helpu i'ch hyrwyddo eich hun a chreu'r proffil gorau ar gyfer eich ymchwil, gan gynnwys:

  • Beth gellir ei gyfrif amdanoch chi? Dyfyniadau, altmetreg a golwg ar yr offeryn Scival.
  • Eich hunaniaeth ar-lein - proffiliau ymchwilwyr gan gynnwys ORCID, Google Scholar a'n systemau yn y brifysgol (Cronfa, y System Gwybodaeth Ymchwil a thudalennau gwe staff)
  • Rhwydweithio ar-lein a mannau cymdeithasol ar gyfer ymchwilwyr