Skip to main content

Sgiliau Ymchwil: Cyhoeddi

This page is also available in English

Cyhoeddi'ch erthygl gyntaf mewn cyfnodolyn

Sut dylech fynd ati i gyhoeddi'ch ymchwil? Mae'r sesiwn hon yn cynnwys cyngor gan ymchwilydd â phrofiad o gyhoeddi academaidd; bydd yn cymharu dulliau cyhoeddi mynediad agored â chyhoeddi mwy traddodiadol; bydd y sesiwn yn gorffen ag arddangosiad o'r gronfa ddata Journal Citation Reports, sy'n ddefnyddiol ar gyfer nodi'r cyfnodolion mwyaf nodedig yn eich maes.

[Ebrill 2018]

Cyhoeddi'ch llyfr cyntaf

Sut dylech fynd ati i gyhoeddi'ch ymchwil? Mae'r sesiwn hon yn cynnwys cyngor gan ymchwilydd â phrofiad o gyhoeddi monograffau academaidd, a bydd yn cymharu dulliau cyhoeddi mynediad agored â chyhoeddi mwy traddodiadol.

[Ebrill 2018]

Mynediad Agored ar gyfer Myfyrwyr Ymchwil

Mae byd cyhoeddi academaidd yn newid! Bydd y sesiwn hon yn darparu trosolwg o faterion ym maes cyhoeddi mynediad agored a chyfleoedd ar gyfer myfyrwyr ymchwil, gan gynnwys polisi newydd HEFCE sy'n rheoli'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil.  

[Rhagfyr 2016]