Skip to main content

Sgiliau Ymchwil: Ysgrifennu

This page is also available in English

Osgoi LlĂȘn-ladrad

Bydd y sesiwn hon yn helpu'r ymchwilydd i ddeall confensiynau academaidd a ddefnyddir wrth ysgrifennu papurau, megis beth i'w ddyfynnu a sut, ynghyd â throsolwg o arddulliau cyfeirnodi llyfryddiaethol.

[Tachwedd 2018]

Cynnwys lluniau yn eich ymchwil

Mae hawlfraint yn effeithio ar lawer o agweddau ar ymchwil, gan gynnwys defnyddio lluniau. Bydd y sesiwn hon yn rhoi trosolwg i chi o'r agweddau ar gyfraith hawlfraint mewn perthynas â lluniau sy'n fwyaf tebygol o effeithio ar ymchwilwyr. Bydd hefyd yn rhoi syniadau i chi am ffyrdd o ddod o hyd i luniau i gyfoethogi'ch gwaith.

[Ebrill 2018]

Hawlfraint a chi

Beth yw hawlfraint? Sut mae'n effeithio arnoch chi wrth ysgrifennu'ch traethawd ymchwil? Bydd y sesiwn hon yn rhoi hyder i chi ymdrin â'r cwestiynau ynghylch hawlfraint y gallech ddod ar eu traws bob dydd yn yr amgylchedd academaidd. Bydd hefyd yn cyflwyno amrywiaeth eang o adnoddau a allai fod o gymorth wrth ddatblygu arferion da ym maes hawlfraint.

[Mehefin 2017]