Skip to main content

Ysgol Addysg: Cymorth traethawd hir

This page is also available in English

Tiwtorialau Ar-lein iView

Mae Prifysgol Abertawe wedi buddsoddi mewn amrywiaeth o dechnoleg gynorthwyol yn cynnwys Offer Mapio Meddwl a Chymryd Nodiadau. Er mwyn cynorthwyo myfyrwyr i ddefnyddio’r cynnyrch hyn, bydd pob myfyriwr sydd yn gofrestredig â Phrifysgol Abertawe yn gallu cael mynediad at hyfforddiant ar fideo, gellir dod o hyd iddynt ar wefan iView.

SAGE Research Methods

Mae hwn yn adnodd gwych ar gyfer y rhai hynny sydd eisiau cael gwybod rhagor am fethodoleg ymchwil ar gyfer yr holl ddisgyblaethau’n ymwneud â gwyddorau cymdeithasol, gan gynnwys addysg.

Traethodau hir a theses ôl-radd

Mae’r Llyfrgell yn cadw holl draethodau hir Prifysgol Abertawe ar lefel ddoethuriaeth a rhai enghreifftiau meistr hefyd. Nid ydym fel arfer yn cadw prosiectau na thraethodau trydedd flwyddyn. Cedwir y rhan fwyaf o’n traethodau hir ar glo ar Gampws Parc Singleton.

Ceir gwybodaeth am yr holl draethodau ymchwil a dderbynnir gan y llyfrgell yn iFind, catalog y llyfrgell. 

Ym mlwch chwilio iFind, gallwch chwilio ar sail allweddair ar gyfer eich pwnc a'r geiriau: swansea thesis. Yna gallwch ddefnyddio'r bar Mireinio i gyfyngu'r chwiliad i ystod blynyddoedd neu Golegau penodol. Os oes gennych ddiddordeb penodol mewn traethodau ymchwil diweddar, gallwch newid y fwydlen Didoli yn ôl (Sort By) ar ben y rhestr o ganlyniadau i Dyddiad diweddaraf i hynaf (Date descending) i osod y rhai diweddaraf ar frig y rhestr.

I gyfeirio atynt yn unig mae traethodau hir ac ni ddylid eu cymryd allan o’r llyfrgell.

Gofynnwch wrth y Ddesg Wybodaeth os hoffech ddarllen y traethawd hir.

Mae Traethodau Hir a Thesisau ProQuest yn gronfa ddata sy’n llawn o Draethodau Hir a Thesisau ar lefel PhD o brifysgolion ar draws y byd ble mae’n bosib chwilio. Mae mwyafrif y Traethodau Hir yn cynnwys y testun llawn ac ar gael i’w lawrlwytho .

Mae sgrin chwilio ProQuest yn hynod syml a hawdd ei deall a’i defnyddio. Teipiwch eich geiriau allweddol i’r blwch chwilio er mwyn darganfod canlyniadau. Wrth ddewis yr Opsiwn Testun Llawn ar ochr chwith y sgrin, bydd hyn yn eich galluogi i gyfyngu eich canlyniadau i fersiwn PDF lawn.

Mae'n werth defnyddio’r sgrin Chwilio Uwch hefyd o fewn yr adnodd hwn. Gellir dewis opsiynau yma, gan gynnwys cyfyngu i un brifysgol, iaith neu ieithoedd penodol, neu ddarganfod canlyniadau o ystod o ddyddiadau penodol.

Mae EThOS wedi’i greu i gynnig un pwynt mynediad idraethodau ymchwil y DU ac yn chwarae rôl arwyddocaol wrtharddangos ymchwil y DU i’r byd. Mae gan EThOS, a gynhelir gan y Lyfrgell Brydeinig, fwy na 100 o brifysgolion y DU ynghlwm yn yprosiect. Gall gynnig ystod eang iawn o deitlau fel lawrlwythiadautestun llawn.

Chwiliwch drwy gatalog EThOS yma.

Os bydd eitem rydych ei hangen eisoes yn EThOS yna mae ar gael i’w lawrlwytho i’ch bwrdd gwaith ar unwaith am ddim; os nad ydyw, gallwch brynu copi wedi’i sganio oddi wrth EThOS.

Loading ...

Cyfeirnodi yn Unol a'r Dull APA 6

Y Ganolfan Llwyddiant Academaidd

O help wrth strwythuro ac ysgrifennu aseiniadau, i gefnogaeth gyda mathemateg ac ystadegau, gall y Ganolfan Llwyddiant Academaidd eich helpu. Cliciwch ar y llun isod i gael rhagor o wybodaeth am eu gwasanaethau:

Llyfrgellwyr Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

tEAM

Helo, ni yw Bernie Williams, Siân Neilson, Dr. Ian Glen a Carine Hartson ac rydym yma i’ch helpu i ddod o hyd i wybodaeth, i ddefnyddio cronfeydd data, i ddefnyddio troednodiadau ac unrhyw beth arall sy’n ymwneud â’r llyfrgell.