Skip to main content

AABO - Addysg Oedolion: Sut i

This page is also available in English

Mae cymorth ar gael...

Mae staff Llyfrgell y Glowyr yma i helpu chi cael y gorau allan o adnoddau'r llyfrgell...plis gofynnwch!

Benthyg, Adnewydd & Dychweld

 - Yr Hawliau Benthyciwr ar gyfer y categorïau gwahanol yw :

Staff 30 eitem 12 wythnos benthyciad
Ol-raddedig 20 eitem 12 wythnos benthyciad
Is-raddedig 15 eitem 4 wythnos benthyciad
Allanol 5 eitem 4 wythnos benthyciad

O.N. Nid yw benthyciadau cyfyngedig neu archebu llyfrau ar gael i ddarllenwyr tu fas i Brifysgol Abertawe.

Cyfnodau Benthyg - Y cyfnod benthyg arferol ar gyfer llyfrau, cylchgronau (heb law am y rhifyn diweddaraf - na ellir eu benthyg) a materion sain-gweledol yw pedwar wythnos, ond bydd rhaid i'r eitemau dod 'nôl o fewn un wythnos os mae defnyddiwr arall yn ceisio'r llyfr.

Benthyciadau Cyfyngedig - Mae rhai llyfrau poblogaidd ar fenthyciad cyfyngedig ac ar fenthyg am un wythnos yn unig.

Peiriant Hunan Gwasanaeth

Mae gennym beiriant hunan-wasanaeth wrth y ddesg gwasanaeth. Gallwch fenthyg, dychwelyd ac adnewydda llyfrau yma, neu dalu dirwyon dros £5.  

 

Photocopio, argraffu a sganio

Mae yna lungopïwr aml-bwrpas yn agos at y ddesg gwasanaeth. Gallwch ddefnyddio hwn i gopïo, argraffu a sganio mewn lliw a du & gwyn. Gost y copïau yw: A4 D&G - 5c; A4 Lliw - 30c. A3 D&G - 10c; A3 Lliw - 60c (nid oes tal ychwanegol ar gyfer copïo cefn-i-cefn)

Mae argraffwr du a gwyn yn pob un o'r ystafelloedd TG, y gost o argraffu yw A4 D & G - 5c y copi. Nad yw'r argraffwyr yma yn argraffu cefn-i-cefn.

Mae yna 3 sganiwr i'w defnyddio yn y llyfrgell, a hefyd y llungopïwr. 

Ychwanegu at eich cerdyn myfyriwr

Gallwch ychwanegu credyd at eich cerdyn myfyriwr / llyfrgell wrth y Ddesg Gwasanaeth. Cadwch eich cerdyn yn barod os gwelwch yn dda.

Cais am Eitemau

Os yw pob copi o lyfr ar gael ar fenthyciad, gellir rhoi cais ar iFind system gatalog y llyfrgell, gan ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell. Yna caiff y llyfr ei ad-dalu gan y benthyciwr presennol a phan ddychwelwyd hi, anfonir hysbysiad atoch i gasglu o'r llyfrgell.

Talu Dirwyon a Ffioedd

Gallwch dalu unrhyw ddirwyon a ffioedd at unrhyw ddesg gwasanaeth yn y llyfrgelloedd, at unrhyw beiriant hunan-wasanaeth (dros £5), trwy siec yn daladwy i Brifysgol Abertawe, neu trwy gerdyn debyd dros y ffon (ond nid at Lyfrgell y Glowyr).

 

TG & Mannau Astudio

Yn ogystal â dwy ystafell cyfrifiaduron, mae yna nifer o dablau ddarllen yn y llyfrgell. Hefyd, mae yna fan mawr ar gyfer astudio'n dawel yn Ystafell 3 ar y llawr gwaelod.

 

Cyfleusterau y Llyfrgell

Parcio - Parcio am ddim tu fas i Lyfrgell y Glowyr, tu fas Tŷ Hendrefoelan, a hefyd o gwmpas yr adeilad Emily Phipps.

Rhyngrwyd Di-Wifr -Mae rhyngrwyd di-wifr ar gael yn y llyfrgell. Mae yna mwy o wybodaeth am sut i gofrestri i'r Gwasanaeth Di-Wifr Abertawe yma.

Cyfrifiadura - Mae gennym dwy ystafell cyfrifiadur gyda chyfrifiaduron Mynediad Agored ar gyfer myfyriwr ac ymwelwyr. Mae argraffu a sganio ar gael yn y ddwy. Yn bresennol, cost yr argraffu yw 5c am un daflen A4, ac mae sganio am ddim. Mae'r ystafelloedd cyfrifiaduron wedi'i lleoli ar y llawr gwaelod (Ystafell 4) ac yn yr ardal llofft ar y llawr cyntaf (Ystafell 16).

Sain a Gweledol - Mae gennym amrywiad o recordyddion casét, setiau teledu, chwaraewyr fideo a DVD, darllenwyr microfiche a microreel, taflunyddion a sgriniau i'w defnyddio yn y llyfrgell.

Cymryd Seibiant - Peiriant yfed poeth ac oer, peiriant byrbrydau ac mae rhai tablau a chadeiriau yn agos at y fynedfa ar gyfer seibiant.

Toiledau & Loceri - Mae'r toiled dynion, menywod ac anabl yn agos i'r fynedfa ac mae yna hefyd loceri i ddefnyddio efo blaendal ad-daladwy

Cynlluniau Llawr - Llawr gwaelod a cyntaf o Llyfrgell y Glowr De Cymru, can cannwys yr allanfeydd tan. 

 

Adnewyddu Awtomatig

  •   Mae eitemau sydd ar fenthyg o'r llyfrgell yn adnewyddu'n awtomatig oni bai bod defnyddiwr arall yn gwneud cais​
  •     Mae eitemau yn adnewyddu'n awtomatig am yr uchafswm o 3 gwaith cyfnod y benthyciad gwreiddiol (e.e.. bydd benthyciad un wythnos yn adnewyddu am dair wythnos.
  •     Ar ddiwedd y cyfnod yma, mae rhaid dod a'r eitemau yn ôl i'r Llyfrgell i brofi nid ydych wedi colli neu ddifrodi'r eitem. Os nag yw unrhyw un arall wedi gwneud cais ar yr eitem, gallwch fenthyg eto os oes angen.
  •     Anfonwn e-bost atoch pan mae'r eitemau yn adnewyddu'n awtomatig er mwyn hysbysebu'r dyddiadau dychwelyd newydd.
  •     Eitemau sydd llai na benthyciad 1 dydd (e.e.. benthyciad byr 6awr) wedi'u heithrio rhag hyn ac ni fydd yn adnewyddu'n awtomatig.
  •     Mae traethodau ymchwil wedi'u heithrio rhag hyn ac ni fydd yn adnewyddu'n awtomatig.

  Cofiwch i wneud cais ar eitemau rydych angen. Mae adnewyddu'n awtomatig yn wych, ond, os ydych eisiau eitem sydd ar fenthyciad i rywun arall, mae rhaid gwneud cais. Os nad ydych, bydd ei benthyciad yn ymestyn. Mae gwneud cais yn haws ac na ddylech aros am fwy na 7 diwrnod am yr eitem - os mae'r defnyddiwr gwreiddiol yn dychwelyd ei eitem ar amser.