Skip to main content

AABO - Addysg Oedolion: Cysylltwch â ni

This page is also available in English

Manylion Cyswllt

 

 

Llyfrgell Glowyr De Cymru

Prifysgol Abertawe

Campws Hendrefoelan 

Heol Gwyr

Abertawe

SA2 7NB

Ffôn:01792 518603

E-bost: miners@abertawe.ac.uk

We: https://www.swansea.ac.uk/cy/ggs/llyfrgelloedd/llyfrgell-y-glowyr-de-cymru/

Twitter: @swminerslibrary

Facebook: https://www.facebook.com/swminerslibrary/

Blog:http://minerssite.wordpress.com

Llyfrgell y Glowyr De Cymru (Gerbyty) ar Campws Hendrefoelan

 

Oriau Agor - Yn Ystod y Tymor

Dydd Llun - Dydd Iau 9yb - 8yh

Dydd Gwener & Dydd Sadwrn 9yb - 5yp

Dydd Sul - Ar gau

Mae'r llyfrgell ar gau ar Wyliau Banc a thrwy gydol y Nadolig.

Edrychwch ar ein gwefan am unrhyw ddiweddariadau: www.swansea.ac.uk/library/south-wales-miners-library/

Oriau Agor - Yn Ystod y Gwyliau

Dydd Llun - Dydd Gwener  9yb - 5yp

Dydd Sadwrn & Dydd Sul - Ar gau

Cyfarwyddiadau i Llyfrgell y Glowyr

Bydd cyfarwyddiadau Sat Nav ar gyfer SA2 7NB yn gorffen ar Henrefoelan Drive. Er mwyn osgoi mynd ar goll, edrychwch am arwyddion i'r Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan ar Gower Road ac wedyn dilynwch y stryd yr holl ffordd trwyddo. Mae Llyfrgell y Glowyr De Cymru ar ben y pentref.

Os ydych yn cyrraedd trwy'r gwasanaeth bws, mae'r rhif 8 yn rhedeg o'r Orsaf Bws Quadrant yn Abertawe sydd hefyd yn galw yn Gampws Singleton a Champws y Bae. Mae'r bws yn terfynu yn bentref y myfyrwyr a bydd angen cerdded gweddill y siwrne. Mae'r amserlen yma.

Adborth a Sylwadau

Anfonwch adborth neu sylwadau i chi miners@abertawe.ac.uk neu defnyddiwch ein ffurflen ar-lein:
Name:

Student number:

E-mail:

Comment or question: